Mình có đoạn chương trình sau mục đích là xuất file đó lên màn hình:


#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>


using namespace std;


void main()
{
char ch;
ifstream f;
f.open("0001.txt");
if (f.bad())
{
cout << "File 0001.txt chua co";
exit(1);
}
f.seekg(0);
while(!f.eof())
{
f.get(ch);
cout << ch << " ";
}
f.close();
system("pause");
}
Kết quả thì nó như trong ảnh bên dưới ạ
Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	ScreenShot_20150514123105.png
Xem:	11
KT :	29,9 KB
ID :	3603
Mình sử dụng Visual Studio 2012.
Mọng mọi người giúp đỡ với ạ. Xin cảm ơn!!!