Trong đề thi TOEIC, chúng ta có thể gặp một số cấu trúc Tiếng Anh lạ. Để không mất những điểm đáng tiếc, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cấu trúc khó thường gặp trong bài TOEIC nhé. hay lắm mn ạ ^^

1. V-ing +Sth+ Be+Adj If not impossible
Dùng khi chúng ta miêu tả hành động mà cơ hội thành công là rất thấp
VD: Walking alone in the jungle is very dangerous if not impossible
Đi dạo một mình trong rừng già là rất nguy hiểm nếu không nói là không thể

2. There be no + N + nor +N

Nghĩa: không có ... và cũng không có......
VD: There is no water nor food

3. There be not time + to V
Nghĩa: không đủ thời gian làm gì.....
VD: There isn't time to finish homework

4. S + may+put on a+ adj+front but + inside+S+adj

Nghĩa: Bề ngoài ai đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong họ như thế này
VD: You may put on a brave front but inside you are very fearful

5. S+ see+oneself+ V-ing
Dùng để diễn tả ai đó được tận hưởng cái gì
VD: You can see yourself driving car in the dark

6. There not+ appear to be + N
Nghĩa: Dường như không ...
VD: There didn't appear to be anything in that shop
Dường như không có cái gì trong shop kia