Mình đang làn đồ án về ly hợp toyota corolla mà không có tài liệu chi tiết về thông sỗ kỹ thuật ai có cho mình xin với , cảm ơn nhiều ạ