Phân biệt hai giới từ By/With
1. Về cấu trúc

By + Noun/V-ing
With + Noun

- You can lock this window by moving this catch to the left.(Cậu có thể đóng cửa số bằng cách đẩy cái then này sang trái.)
- You can lock the door with this key(Cậu có thể khóa cửa bằng chiếc chìa khóa này)
2. Về ý nghĩa:
- He was killed with a knife.(Anh ta bị giết bằng một con dao.)(Có nghĩa là chủ tâm, cố ý)
- He was killed by a tailing stone.(Anh ta chết vì đá rơi.)(Có nghĩa là tình cờ, vô tình)
3. “By” trong một số cụm từ thông dụng:
I turned the computer off by mistake and lost all my work.(Do sơ suất mà tôi đã tắt máy tính và mất tất cả dữ liệu công việc của mình.)
*Những cụm từ khác tương tự gồm: by accident (bất ngờ), by phone (qua điện thoại),by bus/car (bằng xe buýt/ô tô), by air/road/rail/land/sea (bằng máy bay/đường bộ/tàu hỏa, trên bộ, đường biển); by cheque/credit card (bằng séc/thẻ tín dụng); by degrees/stages (theo mức độ/giai đoạn); by heart (thuộc lòng), by force (bằng sức);by hand (bằng tay); by post/fax/e-mail (bằng đường bưu điện/fax/thư điện tử)
*Tuy nhiên, nếu có một từ hạn định trước danh từ chẳng hạn như a(n), the, this, that, my, her hoặc nếu danh từ ở số nhiều, ta dùng giới từ hơn là by.
-I ordered it on the phone.(Tôi đặt hàng nó qua điện thoại.)
- I learnt about it in an email from my boss.(Tôi đã học được về nó trong một thư điện tử do ông chủ của tôi gửi.)
- I never travel in buses.(Tôi chưa bao giờ du lịch bằng xe buýt.)

OnThiTOEIC.vn chúc bạn thành công. Người thành công là người trâu hơn người khác mà thôi ^^