CÁC CÁCH NÓI XIN LỖI TRONG TIẾNG ANH
Để thể hiện sự chân thành đối với người mình xin lỗi, bạn có thể viện tới một số cách như sau
1. Sorry. (Xin lỗi) – Đây là cách nói đơn giản nhất.
2. I’m (so / very / terribly) sorry.
3. Ever so sorry.
(cách 2 và 3 đều có thể dịch là Tôi rất xin lỗi bạn)
4. How stupid / careless / thoughtless of me. (Tôi thật ngu ngốc / Tôi thật vô tâm / Tôi thật là thiếu suy nghĩ)
5. That’s my fault. (Đó là lỗi của tôi)
6. Sorry. It was all my fault. (Xin lỗi bạn. Tất cả đều là lỗi của tôi)
7. Please excuse my (ignorance) (Xin hãy tha thứ cho sự ngu dôt của tôi)
8. Please don’t be mad at me. (Xin đừng nổi đóa lên với tôi)
9. Please accept our (sincerest) apologies. (Hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi)


Nhiều và hay hơn tại OnThiTOEIC.vn