1 As black as crow.................Đen như quạ
2 As busy as a bee...................Chăm chỉ như ong
3 As cunning as a fox.............Ranh như cáo
4 As fat as a big.............Béo như lợn
5 As fierce as a lion...............Giữ như cọp
6 As fierce as a tiger...........Ác như hùm
7 As slippery as an eel.............Trơn như lươn
8 As slow as a tortoise.............Chậm như rùa
9 As slow as a snail.............Chậm như sên
10 As stink as a polecat.........Hôi như chồn
11 As thick as ants..........Đông như kiến
12 As wet as a drowned rat........Ướt như chuột lột
13 Like water off a duck’s back..........Như nước đổ đầu vịt
14 To fight like cat and dog................Đánh nhau như chó với mèo
15 To sing like a bird..............Hót như chim
16 To stick like a leech................Bám dai như đỉa
17 To swim like a fish...............Bơi như rái cá"