Emeralda Management Group hà nội cần tuyển trợ lí giám đốc kinh doanh.
Sơ lược về công ty :
Ngành công nghiệp du lịch toàn cầu đang trải qua một số thay đổi nhanh chóng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và điều kiện sống được cải thiện, nhu cầu đi du lịch và khám phá các nền văn hóa địa phương khác đang tăng lên quá. Sự phát triển rộng rãi của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các hãng hàng không trên toàn thế giới là bằng chứng của xu hướng mới này. Trong dự đoán của sự phát triển mới, Tập đoàn Quản lý Emeralda (EMG) được thành lập vào năm 2011 như là nhà phát triển chuyên nghiệp khách sạn và khu nghỉ mát đầu tiên của Việt Nam ...
Quy mô công ty : 100-499
vị trí làm việc:
Assitant Director of Sales
nhiệm vụ cơ bản:
Trợ lý Giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm hỗ trợ trong việc điều hành và giám sát đội ngũ kinh doanh, bao quát hàng ngày các công việc kinh doanh, lên kế hoạch để đạt được các mục tiêu đề ra và bao gồm các trách nhiệm chính được miêu tả rõ ràng.
nhiệm vụ chính:
1.Quản lý đội ngũ kinh doanh (dưới sự điều hành của Giám đốc kinh doanh), đảm bảo hiệu quả hoạt động hàng ngày của đội ngũ. Trợ lý Giám đốc kinh doanh sẽ là người giám sát đội ngũ trong trường hợpGiám đốc vắng mặt.
2.Quản lý văn phòng hành chính và giám sát các nhiệm vụ đề ra.
3.Làm việc với Giám đốc điều hành/Tổng giám đốc trong việc thiết lập các mục tiêu về doanh thu cho mỗi thành viên của đội ngũ và đảm bảo họ nắm rõ các mục tiêu của mình và có kế hoạch chiến lực đạt được mục tiêu đó.
4.Bảo đảm dịch vụ khách hàng được toàn đội đội ngũ thông qua và nắm vững thông tin, đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra với chất lượng cao nhất.
5.Bảo đảm chiến lược kinh doanh được tôn trọng khi thương lượng và tối ưu hóa cơ hội của đội ngũ kinh doanh.
6.Xem xét sự cạnh tranh trực tiếp và đảm bảo toàn đội ngũ luôn nhận thức và nắm rõ các thông tin hoạt động.
7.Tổng hợp các báo cáo kinh doanh tháng
8.Chủ động trong việc lên kế hoạch kinh doanh và marketing hàng năm.
9.Chủ động tham gia và theo sát kế hoạch về ngân sách đặc biệt là về doanh số phòng.
I.Yêu cầu về kiến thức/ Kỹ năng/ Khả năng làm việc.
-Yêu cầu các kỹ năng nghe nói viết và thương lượng tốt bằng tiếng Anh.
-Giao tiếp điện thoại lịch sự và hiệu quả.
-Kỹ năng tổ chức sắp xếp điều hành văn phòng .
-Khả năng thích nghi và linh hoạt.
-Khả năng gây ảnh hưởng.
-Khả năng sáng tạo và có nhiều sáng kiến.
-Kỹ năng định hướng về dịch vụ khách hàng.
-Kỹ năng văn phòng và MS .
EDUCATION.
Yêu cầu bằng cử nhân, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và khách sạn.
EXPERIENCE
Phải có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm trong cùng một vai trò / tương tự trong một Luxury quốc tế Brand Hotel.