Tặng mọi người này, bài hát chính thức của robocon việt nam do hồ quỳnh hương hát, nghe sôi động phết
http://www.box.net/public/static/xhfec6m2nf.wma
Tui cũng đang có trận chung kết của 2 năm 2005 và năm 2006. Nếu ai cần thì tui up cho, nhưng nặng phết, mỗi cái gần 400MB thì phải hix