Mình dang lam cơ cấu tự động hóa phân loại sản phẩm theo chiều cao...mong mọi nguoi giup đỡ...