Rất xin lỗi các thành viên của BKF vì sáng nay Server bảo trì host nên chúng ta ko thể vào đc BKF trong vòng hơn 2h, lần sau e sẽ rút kinh nghiệm thông báo trước cho mọi ng, rất xin lỗi vì sự chậm chễ này: đây là thư của server gửi cho BQT BKF:

Dear Customer,

Due to routine maintenance, north.securenet-server.net (72.9.255.2) may experience up to ten minutes of downtime during the maintenance window of 11:00pm to midnight, Sunday, June 11th, 2006.

Thank your for your support,

System Engineering
Acenet, Inc.