Các bác ơi ! em đang làm mạch thiết kế mạch tao mã AMI dùng 8051. nhưng em bị mắc ở chỗ là độ trễ của 8051 quá lớn so với thời gian một bít của luồng PCM (ví dụ PCM 24). có cách gì để giải quyết được vấn đề này không các bác