Sơn Nữ Ca - sáng tác: Trần Hoàn
http://music.vietvoice.net/song_deta...namese&ID=3375

Bóng Chiều Xưa- nhạc: Dương Thiệu Tước; lời: Minh Trang
http://www.nghenhac.info/nhacvietnam...36819&iType=20

Lạnh Lùng - sáng tác: Đinh Việt Lang
http://music.vietvoice.net/song_deta...namese&ID=4277