Tip Tip XỬ LÝ PART 2 (Phần 2)
B- Cấu tạo của câu trả lời cho sẵn:Đa số các câu trả lời cho sẵn có thể được phân thành 2 loại chính sau:1) Trường hợp có cách phát âm dễ nhầm lẫn SS- SS: Same sound & Similar sound!Đây là trường hợp hai câu trả lời cho sẵn có những âm dễ nhầm lẫn với nhau hoặc dễ nhầm với các âm trong câu hỏi.Với trường hợp này thì câu trả lời đúng là những lựa chọn còn lại.2)Trường hợp có cả cách phát âm và ý nghĩa dễ nhầm lẫn
Trường hợp này khó hơn trường hợp trên vì cả phát âm và ý nghĩa đều dễ nhầm lẫn. Trong trường hợp này, cách diễn đạt trong các lựa chọn có thể rất giống nhau hoặc rất giống với cách diễn đạt trong câu hỏi

Hệ thống các cách “Chinh Phục” TOEIC – Part2
Hệ thống1:
Đừng bao giờ bỏ qua phần đầu câu hỏi

Để nắm được thông tin tối thiểu trong câu hỏi thì bạn không được bỏ qua phần đầu câu hỏi

Đặc biệt, phần đầu của câu hỏi càng quan trọng nếu câu hỏi đó bắt đầu bằng những từ nghi vấn như Who, What, Why, When, How, và Which
Hệ thống 2:
Rèn luyện kĩ năng tìm ra từ khóa thật nhanh

Bạn cần hiểu rằng: vị trí của từ khóa rất khắc nhau trong các loại câu hỏi khác nhau.

Do đó, mỗi khi luyện tập Part 2, điều đầu tiên bạn cần làm là xác dịnh từ khóa của câu hỏi.
Hệ thống 3:
Liên hệ từ khóa cần tìm được trong câu hỏi với các câu trả lời cho sẵn, từ đó tìm ra đáp án tốt nhất.

Không phải nghe được câu hỏi là chắc chắn bạn chọn câu trả lời đúng

Bạn cần phải nhạy bén để nhận ra sự liên hệ giữa câu hỏi và câu trả lời cho sẵn

Bạn cũng cần nắm thật nhanh các câu trả lời cho sẵn này
Hệ thống 4:
Thường thì các câu trả lời cho sẵn có cách phát âm giống nhau hoặc giống với cách phát âm trong câu hỏi không phải là lựa chọn đúng

Người soạn câu hỏi thường đặt ra các câu trả lời cho sẵn có cách phát âm giống nhau hoặc giống với cách phát âm trong câu hỏi là nhằm thử thách thí sinh

Tỉ lệ lựa chọn loại này được dùng làm lựa chọn đúng là rất thấp
Hệ thống 5:
Bạn nên nhớ rằng một dạng câu hỏi có thể có nhiều cách trả lời khác nhau

Ví dụ câu hỏi bắt đầu bằng “What time…” nhưng chưa chắc trả lời là một cụm từ chỉ thời gian
Hệ thống 6:
Bạn nên ghi nhớ toàn bộ câu hỏi

Mục đích cuối cùng của TOEIC Listening Comprehension là kiểm tra khả năng nghe cần thiết cho quá trình trao đổi thông tin bằng tiếng Anh

Do đó, khi học Part 2, bạn nên rèn luyện khả năng thật sự để có thể hiểu và ghi nhớ toàn bộ câu hỏi một cách trọn vẹn.

Để cập nhật nhiều kinh nghiệm luyện thi nữa, mời bạn tham khảo tại đây nhé: http://www.onthitoeic.vn/