Chào các bạn... Hiện tại mình đang học lớp kỹ thuật cảm biến của thầy Đào Đức Thịnh. Môn này thầy cho mỗi slide thôi. Mua tài liệu để ôn tập thì không có. Sắp thi rồi mà hoang mang quá. Các bạn đã học môn này của thầy Thình thì cho mình ít kinh nghiệm đi. Nếu bạn có bài tập môn này thì cho mình xin luôn với ạ. Thanks!!!