Tình hình là em có làm đồ án tốt nghiệp về RFCC (cracking tầng sôi cặn dầu khí quyển), tuy nhiên không rõ cách vẽ, tính toán thiết bị tái sinh xúc tác. Anh chị nào có tài liệu gì về phần này có thể cho em xin với được không ạ. Em vô cùng cảm tạ!