Như tít ạ. Các cao thủ có thể giúp e hiểu thêm về lớp abstract và cho e vài ví dụ ko ạ