User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Robocon How To???

 1. #1
  phía sau của bóng tối
  Tham gia ngày
  Sep 2002
  Bài gửi
  713

  Icon14 Robocon How To???

  Các bác đã từng làm robot cho em hỏi các bước, các công việc cần chuyển bị để làm robot nhé. Tài liệu, linh kiện... nên tìm ở đâu, mua ở đâu... Chia sẻ cho mọi người cùng làm robot nhé.

  Nếu có thể, sao không có 1 BKFteam trong đợt thi robocon năm tới nhỉ?
  Chỉ có kẻ cô độc mới hiểu cái vị ngọt đậm đà mà không đắng gắt của cà phê loãng hay rượu nhạt, nó như chút tình thừa nơi trần thế giành cho họ. Thế nhưng, thật tiếc là khi mà người ta hiểu và cảm thấy yêu quý một cái gì thì đó cũng chính là lúc người ta đang hoặc đã mất đi thứ quý giá ấy.

 2. #2
  binhjuventus
  Guest

  Mặc định

  Nếu có thể được thế thì tốt quá nhờ. Còn câu hỏi how to cuả cậu thì cơ bản tớ nghĩ thế này:
  - Chấp nhận hy sinh việc học tập trên giảng đường
  - Chấp nhận thực tế là sẽ tốn rất nhiều tiền
  - CHấp nhận là có khả năng công sức và tiền bạc của mình đổ xuống sông xuống bể nếu thiếu may mắn


  Tài liệu thì googling nhé, kinh nghiệm thì hỏi trực tiếp trên các diễn đàn, những người đã từng tham dự robocon, sách vở thì cái vụ này bỏ ra khỏi đầu cho nhanh.
  Linh kiện thì tất cả những gì có thể ở chợ giời, Hàn Thuyên, Nguyễn Công Trứ, ...

 3. #3
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài gửi
  8

  Mặc định

  các bác oi . em đang tìm hiểu cách lập trình cho robot . các bác có thể cho em chương trình để tìm hiểu được không. cảm ơn các bác trước

 4. #4
  svBK's Newbie Avatar của blackcat
  Tham gia ngày
  May 2005
  Bài gửi
  15

  Mặc định

  một chương trònh mẫu nè :

  ;***************** CHUONG TRINH CHO ROBOT TU DONG DOAN TU==========
  ;======================CAC DINH NGHIA TEN======================
  CAMBIEN1 EQU P0.0 ;TREN TRAI
  CAMBIEN2 EQU P0.1 ;TREN PHAI
  CAMBIEN3 EQU P0.2 ;DUOI TRAI, NHAN BIET NGA TU
  CAMBIEN4 EQU P0.3 ;DUOI PHAI, NHAN BIET NGA TU
  CAMBIEN5 EQU P0.4 ;DUOI TRAI, NHAN BIET NGA TU, GIAM TOC DO
  CAMBIEN6 EQU P0.5 ;DUOI PHAI, NHAN BIET NGA TU, GIAM TOC DO

  TRAITIEN EQU P1.2 ;BANH TRAI TIEN KHI CLR
  TRAILUI EQU P1.3 ;BANH TRAI LUI KHI CLR
  PHAITIEN EQU P1.0 ;BANH PHAI TIEN KHI CLR
  PHAILUI EQU P1.1 ;BANH PHAI LUI KHI CLR
  TAYKEO1 EQU P1.4 ;TAY KEO DUA RA KHI SETB
  TAYKEO2 EQU P1.5 ;TAY KEO DI VAO KHI SETB
  LO EQU P1.6 ;LO CHAY KHI SETB
  GATTREN EQU P1.7 ;GAT TREN CHAY RA KHI SETB
  GATDUOI EQU P2.0 ;GAT DUOI CHAY RA KHI SETB
  THEM1 EQU P2.1
  THEM2 EQU P2.2
  CONGTAC1 EQU P2.3

  ORG 0000H

  LJMP INIT
  ;=======================TRINH PHUC VU NGAT 0====================
  EXOISR:
  MOV R1,#11H
  LJMP LAYQUA
  MOV IE,#00H
  RETI

  ;=====================THIET LAP CAC TRANG THAI DAU============
  INIT:
  MOV P0,#00H
  MOV P2,#00H
  MOV P1,#00001111B
  MOV IE,#85H
  SETB IT0
  MOV TMOD,#01H
  MOV R0,#0
  ;====================CHUONG TRINH CHINH========================
  MAIN:
  STEP0:
  MOV A,P0
  ORL A,#11110011B
  CJNE A,#11111111B,STEP1
  INC R0 ;TANG DEM NGA TU
  ;NEU DEN NGA TU TRUOC QUA VANG THI GIAM TOC DO
  CJNE R0,#00000101B,STEPTG
  LCALL GIAMTOCDO
  ;DEN NGA TU THU 13 THI CHUAN BI DAT QUA VANG LEN BAN TAY CHUC NU VA LUI LAI ROI KET THUC NHIEM VU
  STEPTG:
  CJNE R0,#00001001B,STEP1
  LCALL DATQUA
  STEP1:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111100B
  CJNE A,#11111111B,STEP2 ;NEU CAMBIEN1xCAMBIEN2=1 THI DI THANG, NEU KHONG NHAY XUONG STEP2
  LCALL DITHANG
  STEP2:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111110B
  CJNE A,#11111110B,STEP3 ;NEU CAMBIEN1=0 THI CHINH LECH TRAI, NEU KHONG NHAY XUONG STEP3
  LJMP LECHTRAI
  STEP3:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111101B
  CJNE A,#11111101B,STEP0 ;NEU CAMBIEN2=0 THI CHINH LECH PHAI, NEU KHONG NHAY LEN STEP1
  LJMP LECHPHAI
  LJMP STEP0
  END
  ;************************CACCHUONGTRINHCON******** ********************

  ;============CHO ROBOT DI THANG============
  DITHANG:
  CLR TRAITIEN
  CLR PHAITIEN
  RET
  ;===========CHINH LECH TRAI CHO ROBOT=====
  LECHTRAI:
  CLR TRAITIEN
  LCALL GIAMPHAI
  LJMP STEP0
  ;==========CHINH LECH PHAI CHO ROBOT======
  LECHPHAI:
  CLR PHAITIEN
  LCALL GIAMTRAI
  LJMP STEP0
  ;===============GIAM TOC DO BANH TRAI===================
  GIAMTRAI:
  ; CHO DONG CO CHAY
  DONGCOCHAYTRAI:
  ;==THOI GIAN CHAY==
  MOV TL0,#70H
  MOV TH0,#0FEH
  CLR TRAITIEN
  SETB TR0
  DOI1: JB TF0,THOAT1
  LJMP DOI1
  THOAT1:
  CLR TR0
  CLR TF0
  ; CHO DONG CO DUNG
  DONGCODUNGTRAI:
  ;==THOI GIAN DUNG==
  MOV TL0,#00H
  MOV TH0,#0FFH
  SETB TRAITIEN
  SETB TR0
  DOI2: JB TF0,THOAT2
  LJMP DOI2
  THOAT2:
  CLR TR0
  CLR TF0
  RET
  ;===================GIAM TOC DO BANH PHAI====================
  GIAMPHAI:
  ; CHO DONG CO CHAY
  DONGCOCHAYPHAI:
  ;==THOI GIAN CHAY==
  MOV TL0,#0A0H
  MOV TH0,#0FEH
  CLR PHAITIEN
  SETB TR0
  DOI3: JB TF0,THOAT3
  LJMP DOI3
  THOAT3:
  CLR TR0
  CLR TF0
  ; CHO DONG CO DUNG
  DONGCO
  DUNGPHAI:
  ;==THOI GIAN DUNG==
  MOV TL0,#00H
  MOV TH0,#0FFH
  SETB PHAITIEN
  SETB TR0
  DOI4: JB TF0,THOAT4
  LJMP DOI4
  THOAT4:
  CLR TR0
  CLR TF0
  RET
  ;===============GIAM TOC DO TRUOC KHI LAY QUA VANG============
  GIAMTOCDO:
  BUOC0:
  MOV A,R1
  CJNE A,#11H,BUOC1
  LJMP STEP1
  BUOC1:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111100B
  CJNE A,#11111111B,BUOC2 ;NEU CAMBIEN1xCAMBIEN2=1 THI DI THANG, NEU KHONG NHAY XUONG STEP2
  LCALL DITHANG
  BUOC2:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111110B
  CJNE A,#11111110B,BUOC3 ;NEU CAMBIEN1=0 THI CHINH LECH TRAI, NEU KHONG NHAY XUONG STEP3
  LJMP LECHTRAI
  BUOC3:
  MOV A,P0
  ORL A,#11111101B
  CJNE A,#11111101B,BUOC0 ;NEU CAMBIEN2=0 THI CHINH LECH PHAI, NEU KHONG NHAY LEN STEP1
  LJMP LECHPHAI
  LJMP BUOC0
  RET
  ;======================CHUONG TRINH CON LAY QUA================
  LAYQUA: ;BAT DAU LAY QUA
  LCALL DUNG
  LCALL DUARA ;DUA TAY KEO RA 1 DOAN DUOC XAC DINH BANG THOI GIAN TRE LDELAY
  LCALL KEOVAO ;KEO TAY VAO CUNG VOI QUA

  RET
  ;========================CHO ROBOT DUNG======================
  DUNG:
  SETB TRAITIEN
  SETB PHAITIEN
  RET
  ;========================DUA TAY KEO RA=======================
  DUARA:
  CLR TAYKEO1 ; CHO TAY KEO DI RA
  LCALL LDELAY ; THOI GIAN TAY KEO DI RA
  SETB TAYKEO1 ; DUNG TAY KEO
  RET
  ;=========================KEO QUA VAO==========================
  KEOVAO:
  CLR TAYKEO2 ;CHO TAY KEO DI VAO
  LCALL TRE1 ;XAC DINH KHOANG THOI GIAN TRUOC KHI CHO LO CHAY
  CLR LO ; CHO LO CHAY DE KEO QUA VAO CUNG VOI TAY KEP
  LCALL TRE2 ; CHO CHAY DEN KHI QUA VAO DUNG VI TRI
  SETB LO ; TAT LO
  SETB TAYKEO2 ;DUNG TAY KEO

  RET
  ;====DAT QUA LEN BAN TAY CHU NU ROI LUI LAI======
  DATQUA:
  ;==DUNG==
  SETB TRAITIEN
  SETB PHAITIEN
  ;==GAT QUA RA==
  CLR GATTREN
  LCALL LDELAY
  SETB GATTREN
  CLR GATDUOI
  LCALL LDELAY
  SETB GATDUOI
  ;======LUI LAI=======
  LUI:
  LCALL TRE1
  CLR TRAILUI
  CLR PHAILUI
  LCALL LDELAY
  SETB TRAILUI
  SETB PHAILUI
  RET
  ;====================TRE 5s=====================
  LDELAY:
  MOV R7,#50
  AGAIN: MOV TL0,#LOW(-10000)
  MOV TH0,#HIGH(-10000)
  SETB TR0
  WAIT: JNB TF0,WAIT
  CLR TR0
  CLR TF0
  DJNZ R7,AGAIN
  RET
  ;====================TRE 1s====================

  TRE1:
  MOV R7,#10
  AGAIN1: MOV TL0,#LOW(-10000)
  MOV TH0,#HIGH(-10000)
  SETB TR0
  WAIT1: JNB TF0,WAIT1
  CLR TR0
  CLR TF0
  DJNZ R7,AGAIN1
  RET

  ;====================TRE 4s====================
  TRE2:
  MOV R7,#40
  AGAIN2: MOV TL0,#LOW(-10000)
  MOV TH0,#HIGH(-10000)
  SETB TR0
  WAIT2: JNB TF0,WAIT2
  CLR TR0
  CLR TF0
  DJNZ R7,AGAIN2
  RET

 5. #5
  svBK's Newbie Avatar của blackcat
  Tham gia ngày
  May 2005
  Bài gửi
  15

  Mặc định

  Bác coi đi tui nghĩ lập trình cho robocon không khó lắm đâu.

 6. #6
  binhjuventus
  Guest

  Mặc định

  Anh coi rồi nhưng đọc chẳng hiểu gì cả

 7. #7
  Want to change the world Avatar của Inuyasha
  Tham gia ngày
  Nov 2005
  Bài gửi
  606

  Mặc định

  Minh họa cái thứ tự sensor ra chứ

  Viết thế này mờ chưa bít lập trình VDK thì đọc cũng như không, còn bít rồi thì chả muốn đọc... :biggrin:
  . 8. #8
  HUT's Student Avatar của giao_su_can
  Tham gia ngày
  Dec 2005
  Bài gửi
  225

  Mặc định

  cái này nhìu người nói roài mà: chấp nhận chịu chi ,chịu chơi và chịu chết
  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ MTC
  http://embestdks.com/vn/NewsDetails....t=55&idmenu=54
  giaosucan2000@yahoo.com

 9. #9
  HUT's Student Avatar của :Bệnh hoạn:
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Bài gửi
  242

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi Inuyasha
  Minh họa cái thứ tự sensor ra chứ

  Viết thế này mờ chưa bít lập trình VDK thì đọc cũng như không, còn bít rồi thì chả muốn đọc... :biggrin:

  đúng roài,hè hè
  mà sao bác kia ko chọn 1 cái viết =C cho dễ theo dõi,chứ chơi quả ASM
  thì em kia dễ choáng
  Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
  Màu buồn tan tác phải không em.MK

 10. #10
  HUT's Engineer Avatar của redled
  Tham gia ngày
  Dec 2005
  Bài gửi
  639

  Mặc định

  Chịu làm robot thì phải cố gắng khắc phục khó khăn nảy sinh- rất nhiều thứ đấy.

  Quote Nguyên văn bởi bệnh hoạn
  ...mà sao bác kia ko chọn 1 cái viết =C cho dễ theo dõi,chứ chơi quả ASM...
  Lập trình thì viết bằng C cho dễ nhìn. Lúc thi cử ... rối tung lên mà nhìn mấy đoạn code của ASM thì vỡ mặt.

  ---------
  Mình còn lưu một bản bao gồm toàn bộ phần mạch + lập trình C + một phần lung tung các thiết kế cơ khi trên solidwork của BKET.
  Các bạn có hứng thú xem thử có thể liên hệ với mình.+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Dân cơ khí khẳng định sức mạnh ROBOCON của mình đi nào
  Gửi bởi DracoMalfoy trong mục Thông tin cho sinh viên của Viện
  Trả lời: 42
  Bài cuối: 28-09-2008, 08:47 PM
 2. Thông báo thành lập CLB robocon BK :)
  Gửi bởi tai_sao_khong trong mục Robocon
  Trả lời: 7
  Bài cuối: 03-10-2007, 08:51 AM
 3. Các bác K50 ơi anh em chúng mình ai máu làm robocon không
  Gửi bởi toanbachkhoa trong mục GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI CƯƠNG
  Trả lời: 46
  Bài cuối: 17-08-2006, 03:06 PM
 4. Robocon của Bk!
  Gửi bởi cryingmoon0511 trong mục Robocon
  Trả lời: 16
  Bài cuối: 30-06-2005, 12:54 PM
 5. Tin nhắn: Robocon
  Gửi bởi namkhbk trong mục Robocon
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 10-12-2004, 12:21 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube