"Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính"
“KIỂM SOÁT” TIỀN BẰNG 3 SUY NGHĨ

1. VỀ KIẾM TIỀN: Đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất, hãy đầu tư để tạo ra nguồn thứ hai.

2. VỀ TIÊU TIỀN: Nếu như bạn cứ mua những thứ bạn không cần thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán những thứ mình cần.

3. VỀ TIẾT KIỆM TIỀN: Không nên tiết kiệm những khoản còn lại sau chi tiêu, mà hãy tiêu những khoản còn lại sau khi tiết kiệm.

Tham gia học thử và trải nghiệm 15+ kỹ năng, 135+ bài học tương tác, 250+ bài tập tình huống và hơn 450 câu trắc nghiệm tại: www.kynangchuyennghiep.vn