Bắt đầu một ngày mới...
Cám ơn cuộc đời đã mang lại cho ta những người bạn Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui

A Morning Sunrise

Nhạc sĩ: Francis Goya