định gửi file nhưng chả thấy cái tool đính file kèm đâu cả