"Kỹ Năng Thuyết Trình"
CÁC KHUYẾN CÁO KHI LÀM SLIDE THUYẾT TRÌNH
1. Tránh lan man:
Slide không phải là một bài diễn văn, vì vậy chỉ tập trung đưa các vấn đề mà người thuyết trình cảm thấy quan trọng nhất, ấn tượng với thính giả nhất, dễ hiểu với thính giả nhất hoặc người trình bày nắm rõ nhất. Việc lựa chọn các vấn đề đưa lên slide tùy thuộc theo mục đích của người trình bày.

2. Không báo cáo:
Slide không phải là một bản báo cáo, vì vậy không được đưa cả một bản báo cáo với rất nhiều chữ. Điều này chính thức là một tuyên bố thính giả là người điếc hoặc bạn là người câm.

3. Không quá chi tiết:
Nguyên tắc của buổi thuyết trình là không đi vào quá chi tiết, vì vậy trên slide càng phải ngắn gọn xúc tích hơn, không đi quá sâu vào các chi tiết về phương pháp, về kỹ thuật mà chỉ nêu khái quát.

4. Màu sắc:
Tránh sử dụng màu sắc sặc sỡ lòe loẹt hoặc quá nhạt nhòa. Chú ý phần phối màu giữa màu nền và màu chữ, chữ phải nổi bật trên màu nền. Nếu slides sử dụng máy chiếu thì cần chú ý rằng màu sắc trên hình chiếu sẽ không được sắc nét và sặc sỡ như trên máy tính, vì vậy nền và chữ phải thật tương phản và sắc nét nếu không muốn gây khó khăn cho người đọc. Nếu chọn màu nền sáng và nhạt thì màu chữ phải tối, đậm. Nếu chọn màu nền đậm, tối thì màu chữ phải có màu sáng và sắc nét. Nếu không phải là chuyên gia phối màu bạn chỉ cần chọn nền trắng chữ đen. Sử dụng màu sắc sặc sỡ như đỏ, xanh đậm để nhấn mạnh vào một số chi tiết hoặc ý quan trọng.

5. Hiệu ứng:
Không lạm dụng hiệu ứng đồ họa, hoạt hình; chỉ sử dụng nếu thật cần thiết để nhấn mạnh chi tiết nếu không thể biểu đạt bằng màu sắc.

6. Diễn đạt:
Tích cực sử dụng hình ảnh, biểu đồ để diễn đạt thay cho chữ. Nếu dùng biểu đồ cần chú giải rõ ý nghĩa biểu đồ, các trục và tóm tắt một vài bình luận. Nếu sử dụng hình ảnh nên có chú thích cho nội dung hình ảnh. Nếu dùng công thức thì phải giải thích ý nghĩa các biến, ý nghĩa của các công thức.

Hãy tham gia học thử và trải nghiệm Kỹ năng thuyết trình cũng như 15+ kỹ năng khác tại http://www.kynangchuyennghiep.vn/ky-nang-thuyet-trinh/