Mọi nguời cho em hỏi muốn thiết kế cái một cái máy thì truớc tiên phải làm thế nào ạ (chỉ cần biểu diễn kết cấu máy). Tại em đang có bài tập về thiết kế một cái máy trộn sơn ạ và vẽ bằng inventor ạ.. Em cảm ơn mọi nguời.