Như tiêu đề, tình hình là mình đang theo học bằng 2 BK, do quỹ thời gian có hạn (vừa học vừa mưu sinh) do đó không đi thực tập được ở nơi khác. Mình muốn xin bài báo cáo thực tập của các bạn học trước, các năm càng gần đây càng tốt, (nếu được) xin nhờ các bạn giới thiệu để xin dấu thực tập luôn.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn có lòng tốt vì thực sự cũng gấp lắm rồi.
Mình xin chân thành cảm ơn và ... .
Mail của mình là new_light_01@yahoo.com
SDT liên hệ: 0986503855.