Các anh, các bạn ở BK có sử dụng phần mềm này không, hay khi mô phỏng các máy, hệ thống cơ khí các bạn dùng phần mềm nào ?
Các bạn có thể giới thiệu tên , nếu được thì share cho tui phần mềm luôn nhé !! :biggrin:
Khổ quá ! ở chỗ tui muốn mua linh kiện, tài liệu gì cũng không có