"Kỹ Năng Làm Việc Nhóm"
5 KIỂU NGƯỜI CƠ BẢN TRONG MỘT Ê KÍP
Những bài học và kinh nghiệm rút ra rằng bất cứ ê kíp làm việc hiệu quả nào đều bao gồm 5 kiểu người cơ bản được tạo nên bởi trình độ và khả năng.
1. Người đưa ra ý tưởng
Là những người luôn cố gắng tìm ra "một cái gì đó" ở những nơi mà người khác cho là "không có gì cả". Thường có những ý tưởng "đặc biệt" mặc dù chưa có bất kì cơ sở nào để thực hiện nhưng họ chắc chắn nó sẽ khả thi.
2. Người đi đầu (hay còn gọi là người tiên phong)
Có tư tưởng cởi mở, sẵn sàng đưa ra và thực hiện các ý tưởng mới. Tiên phong trong việc đưa ra phương pháp khả thi cho các kế hoạch và việc thực hiện các nhiệm vụ, thích tiến hành mọi việc một cách nhanh chóng, hơi mạo hiểm
3. Người phân tích (hay còn gọi là người thẩm định)
Xem xét mọi khía cạnh dù là nhỏ nhất. Phân tích, thách thức và xem xét, họ được coi là người "dội gáo nước lạnh'' vào các ý tưởng. Không phản ứng vội vàng, đôi khi lại quá bảo thủ nhưng có lúc sẽ khiến nhóm làm việc phải xem xét lại ý tưởng.
4. Người tiến hành
Biến kế hoạch thành biện pháp khả thi. Họ muốn ai đó lập kế hoạch hành động để họ tiến hành. Có năng lực và phương pháp, không quan tâm tới các ý kiến xung quanh. Công bằng mà nói họ là những "con ong chăm chỉ'' và là người xúc tiến cũng như tiến hành công việc.
5. Trợ lý
Nắm rõ nhiệm vụ của dự án tổng thể và mục tiêu lâu dài của công ty, là người giữ vai trò liên lạc, chịu trách nhiệm tiến hành kế hoạch từ khâu này đến khâu khác
Trải nghiệm thử FREE Kỹ năng làm việc nhóm cũng như 15+ kỹ năng khác tại http://www.kynangchuyennghiep.vn/ky-nang-lam-viec-nhom/