Tớ đã tốt nghiệp ngành điện tử - viễn thông, nay tớ đang đăng ký học văn bằng 2 ngành CNTT. Các Bác cho tớ hỏi, giáo trình học của ngành CNTT có khác nhiều so với ngành tớ vừa học xong không?