CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN TẠI www.kynangchuyennghiep.vn” ĐỂ TRẢI NGHIỆM THỬ FREE KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
Các bạn đã đăng ký tài khoản trên kynangchuyennghiep.vn chưa? Chỉ vài bước trong vòng 30s, Kỹ Năng Chuyên Nghiệp tin rằng các
bạn sẽ trải nghiệm thật nhiều điều thú vị
Bước 1: Truy cập vào trang web kynangchuyennghiep.vn
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng "Đăng Ký" ở góc bên phải phía trên website
Bước 3: Tại đây, bạn có 3 sự lựa chọn:
Cách 1: Đăng ký tài khoản mới
+ Bạn điền thông tin về họ và tên, email, số điện thoại và mật khẩu
+ Nhấn nút đăng ký
Cách 2: Đăng ký tài khoản bằng tài khoản có sẵn trên Facebook
+ Nhấp vào biểu tượng Facebook
+ Kynangchuyennghiep.vn sẽ yêu cầu xem các thông tin về tài khoản trên Facebook của bạn, bạn chọn accept
Cách 3: Đăng ký tài khoản bằng tài khoản có sẵn trên Google
+ Nhấp vào biểu tượng Google
+ Kynangchuyennghiep.vn sẽ yêu cầu xem các thông tin về tài khoản trên Google của bạn, bạn chọn accept