Bài này Mp3 (5mb) nghe nét, thích thì down :

Với em, anh vẫn là cô bé