Đồng chí nào có Đồ án Tổng hợp hệ điện cơ điều khiển xe con cầu trục bằng Phương pháp xung điện trở Roto thì gửi cho tui cái nhé!
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều !:p