Hiện nay trên Thư viện khoa học mở (VLOS) đã có mục dành cho trường Đại học Bách Khoa Hà nội. Hy vọng sẽ có được sự đóng góp quý báu của các bạn.
http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach...A0_N%E1%BB%99i
Chúc các bạn thành công.