1. KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Số lượng: 15
- Giới tính: Nam/Nư
- Độ tuổi: 23 - 35
- Lương cơ bản: 15 - 20 Man, chưa tính làm thêm
- Chế độ khác:
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N4
- Yêu cầu kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm

2. KỸ SƯ CƠ KHÍ
- Số lượng: 20
- Giới tính: Nam/Nư
- Độ tuổi: 23 - 35
- Lương cơ bản: 18 man/tháng, chưa tính làm thêm
- Chế độ khác: công ty hỗ trợ 2 man/tháng
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 5 ngày/tuần
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N4
- Yêu cầu kinh nghiệm: yêu cầu biết sử dụng xe nâng, xe hơi, cầu nhỏ

3. KỸ SƯ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
- Số lượng: 10
- Giới tính: Nam/Nư
- Độ tuổi: 23 - 35
- Lương cơ bản: 15 - 20 man/tháng, chưa tính làm thêm
- Chế độ khác:
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N4
- Yêu cầu kinh nghiệm: không

4. KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
- Số lượng: 20
- Giới tính: Nam/Nư
- Độ tuổi: 23 - 35
- Lương cơ bản: 15 - 20 man/tháng, chưa tính làm thêm
- Chế độ khác: công ty hỗ trợ bảo hiểm (tiền nhà, chi phí điện nước)
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N4
- Yêu cầu kinh nghiệm: không

5. KỸ SƯ ĐIÊN TỬ VIỄN THÔNG
- Số lượng: 10
- Giới tính: Nam/Nư
- Độ tuổi: 23 - 35
- Lương cơ bản: 15 - 20 man/tháng, chưa tính làm thêm
- Chế độ khác: công ty hỗ trợ bảo hiểm (tiền nhà, chi phí điện nước)
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N4
- Yêu cầu kinh nghiệm: không

6. KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA
- Số lượng: 10
- Giới tính: Nam/Nư
- Độ tuổi: 23 - 35
- Lương cơ bản: 15 - 20 man/tháng, chưa tính làm thêm
- Chế độ khác: công ty hỗ trợ bảo hiểm (tiền nhà, chi phí điện nước)
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N4
- Yêu cầu kinh nghiệm: không

7. KỸ SƯ XÂY DỰNG
- Số lượng: 20
- Giới tính: Nam/Nư
- Độ tuổi: 23 - 30
- Lương cơ bản: 15 man /tháng
- Chế độ khác: công ty hỗ trợ 0,5 man, bảo hiểm, 1/2 tiền nhà, chi phí điện nước.
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N4
- Yêu cầu kinh nghiệm: có bằng lái ô tô là lợi thế


- HỒ SƠ DỰ TUYỂN: FORM KỸ SƯ + ẢNH + BẰNG ĐẠI HỌC (BẢN GỐC)
- ĐẶT CỌC THI TUYỂN: 500$ (KO TRÚNG TUYỂN TRẢ LẠI)
- PHÍ XUẤT CẢNH: 4500 - 5500$ (TÙY TỪNG ĐƠN HÀNG)
- TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG: MR TÚ 0943 248811