Chào các bác, em đang làm môn thiết kế mạch analog do thầy Nguyễn Vũ Sơn hướng dẫn. Em nhận được đề tài Báo cháy tự động bằng âm thanh sừ dụng cảm biến ion hóa. Bác nào có tài liệu về cái này thì share cho em với.
Thanks !