The Japanese Language Proficiency Test (JLPT) là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật, được tổ chức trên toàn thế giới để đánh giá, xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật của người không phải bản xứ. Các bạn theo học tiếng nhật có thể nhìn vào đây hiểu và biết được trình độ của mình đang ở mức bao nhiêu
N1 : Có thể hiểu tiếng nhật theo các tình huống đa dạng
ĐỌC : có thể đọc các bài xã luận trên báo chí về các chủ đề đa dạng , đọc các bài văn phức tạp , mang tính lý luận , các bài viết có tính trừu tượng cao , hàm ý sâu sắc cùng cấu trúc văn phong của tác giả . Có thể đọc hiểu được rất nhiều chủ đề , nắm được diễn biến câu chuyện và hàm ý diễn đạt
NGHE : Có thể hiểu chi tiết diễn biến câu chuyện , nội dung câu chuyện và mối quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận khi nghe các bài nói như hội thoại , tin tức , bài giảng

N2: Hiểu tiếng nhật trong các tình huống hàng ngày , thêm vào đó là các tình tiết đa dạng
ĐỌC : Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng , hiểu nội dung các bài báo , tạp chí , bài viết giải nghĩa các khái niệm , bình luận đơn giản về các chủ đề đa dạng . Có thể đọc được các bài viết về các chủ đề chung , hiểu được câu chuyện và hàm ý diễn đạt
NGHE : Hiểu các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huốn đa dạng như hội thoại , tin tức , diễ biến câu chuyện , nội dung và quan hệ giữa các nhân vật , nắm được các ý chính

N3: Có thể hiểu được mức độ nhất định tiếng nhật dùng trong các tình huống hàng ngày
ĐỌC : Có thể đọc văn chương với nội dung cụ thể và các vấn đề hàng ngày . Các thể năm bắt 1 cách khái quát các thông tin từ tiêu đề báo chí . Hiểu được các bài văn chương hơi khó trong các tình huống hàng ngày nhưng được diễn đạt theo cách dễ hiểu hơn . nắm được ý chính của bài viết
NGHE : Có thể hiểu được nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật trong hội thoại về chủ đề hàng ngày

N4: Có thể hiểu tiếng nhật cơ bản
ĐỌC : có thể hiểu các đoạn văn thường dùng trong cuộc sống hàng ngày với vốn từ vựng và kanji cơ bản
NGHE : Có thể hiểu được nội dung trong đoạn hội thoại tình huống hàng ngày nếu được nghe chậm
N5 : Có thể hiểu tiếng Nhật ở 1 mức độ nào đó
ĐỌC : có thể đọc hiểu cụm từ , câu , đoạn văn viết bằng hiragana , katakana , hán tự cơ bản thường dùng trong cuộc sống hàng ngày
NGHE : Có thể hiểu được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn , nói chậm trong các tìnhh uồn hay gặp hàng ngày như lớp học , cuộc sống xung quanh
Trên đây đề cập đến các kỹ năng của các cấp thuộc hệ thống học tiếng nhật cơ bản và được lấy ý kiến từ các bạn tham gia thi và học tại các trung tâm tiếng nhật , trung tâm lao động việc làm , chúc các bạn sẽ đạt được mức độ tiếng nhật cần nhất cho bản thân mình để có những cơ hội việc làm hoặc du học bạn nhé