Mời tham gia cuộc thi trực tuyến tốc ký có giải thưởng lớn...

CUỘC THI THỨ BA Tốc ký Chữ Việt Nhanh.

- Giải thưởng 30 triệu đvn (chia ra ba giải: hạng nhất 15 triệu, hạng nhì 10 triệu, hạng ba 5 triệu).
- Hạn chót nộp bài cuối ngày Chủ nhật 25-01-2015.

Xin xem Đề thi & Thể lệ thi ở:
Diễn đàn Tinh Tế > Thông tin > Chữ Việt Nhanh > CUỘC THI THỨ BA Về Tốc Ký Chữ Việt Nhanh 

- https://www.tinhte.vn/threads/cuoc-thi-thu-ba-toc-ky-chu-viet-nhanh.2412944/ 
- Hoặc  ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CuocThiThuBaTKCVN-Jan2015.htm