User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: tổng hợp kho sách tài liệu tham khảo cho sv CNTT

 1. #1
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  488

  Mặc định tổng hợp kho sách tài liệu tham khảo cho sv CNTT

  Link mới cập nhật

  lien he : [email]thocokhibk@gmail.com


  eBook Kỹ Thuật Lập Trình - Tài Liệu Học Lập Trình Ngôn Ngữ Máy Tính  1 .Net Toàn Tập 1 - C# Căn Bản (NXB Tổng Hợp 2005) - Dương Quang Thiện, 613 Trang.pdf 89.87 MB
  2 .Net Toàn Tập 2 - C# Và .Net Framework (NXB Tổng Hợp 2005) - Dương Quang Thiện, 607 Trang.pdf 174.36 MB
  3 BCVT.Bài Giảng Kỹ Thuật Lập Trình (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Duy Phương, 156 Trang.pdf 1.10 MB
  4 BCVT.Bài Giảng Lý Thuyết Thông Tin (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Bình, 227 Trang.pdf 1.79 MB
  5 BCVT.Bài Giảng Lập Trình Hướng Đối Tượng (NXB Hồ Chí Minh 2002) - Nguyễn Việt Cường, 384 Trang.pdf 0.73 MB
  6 BCVT.Bài Giảng Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2010) - Từ Minh Phương, 104 Trang.pdf 1.82 MB
  7 BCVT.Bài Giảng Phương Pháp Số (NXB Hà Nội 2006) - Phan Đăng Cầu, 122 Trang.pdf 3.18 MB
  8 BCVT.Lập Trình Hướng Đối Tượng (NXB Hà Nội 2005) - Trần Đình Quế, 173 Trang.pdf 1.20 MB
  9 BCVT.Lập Trình Hệ Thống Và Điều Khiển Thiết Bị (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Văn Cương, 147 Trang.pdf 1.29 MB
  10 BCVT.Ngôn Ngữ Lập Trình C++ (NXB Hà Nội 2006) - Trần Đình Quế, 186 Trang.pdf 1.19 MB

  11 Bài Giảng Kỹ Nghệ Phần Mềm - Nguyễn Việt Hà, 75 Trang.pdf 0.57 MB
  12 Bài Giảng Lý Thuyết Đồ Thị (NXB Hải Phòng 2009) - Nguyễn Hữu Tuân, 111 Trang.pdf 2.77 MB
  13 Bài Giảng Lập Trình C Trong Windows - Trần Minh Thái, 69 Trang.pdf 1.03 MB
  14 Bài Giảng Lập Trình JAVA - Nhiều Tác Giả, 146 Trang.pdf 1.89 MB
  15 Bài Giảng Lập Trình Windows - Ths.Nguyễn Hạnh Phúc (eBook+Code).rar 24.91 MB
  16 Bài Giảng Môn Học Otomat & Ngôn Ngữ Hình Thức - Ts.Nguyễn Văn Định, 84 Trang.pdf 1.41 MB
  17 Bài Giảng Phương Pháp Tính (NXB Hải Phòng 2009) - Nguyễn Hữu Tuân, 68 Trang.pdf 1.18 MB
  18 Bài Tập Lý Thuyết Đồ Thị - Gv. Nguyễn Ngoc Trung, 10 Trang.pdf 0.74 MB
  19 Bài Tập Lập Trình C++ - Lương Trần Hy Hiền, 18 Trang.pdf 0.14 MB
  20 Bài Tập Lập Trình Cơ Sở Ngôn Ngữ Pascal (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Hữu Ngự, 247 Trang.pdf 42.54 MB
  21 Bài Tập Lập Trình Cơ Sở Ngôn Ngữ Pascal (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Hữu Ngự, 247 Trang.pdf 16.52 MB
  22 Bài Tập Lập Trình Cơ Sở Ngôn Ngữ Pascal (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Hữu Ngự, 246 Trang.pdf 50.23 MB
  23 Bài Tập Lập Trình Cơ Sở Ngôn Ngữ Pascal (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Hữu Ngự, 246 Trang.pdf 86.90 MB
  24 Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Dương Viết Thắng, 204 Trang.pdf 59.35 MB
  25 Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Dương Viết Thắng, 204 Trang.pdf 21.95 MB
  26 Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Dương Viết Thắng, 139 Trang.pdf 17.11 MB
  27 Bài Tập Pascal Nâng Cao (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Hữu Ngự, 479 Trang.pdf 106.45 MB
  28 Bài Tập Pascal Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Quý Khang, 345 Trang.pdf 31.85 MB
  29 Bài Tập Pascal Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Quý Khang, 393 Trang.pdf 139.06 MB
  30 Bài Tập Và Mã Nguồn Ngôn Ngữ Lập Trình Windows Với C#.NET.zip 10.42 MB

  31 Bạn Sẽ Thành Thạo C++ Chỉ Trong 21 Ngày (NXB Tổng Hợp 2004) - Đậu Quang Tuấn, 314 Trang.pdf 14.10 MB
  32 C# 2005 Tập 2 Lập Trình Windows Forms CDROM - Phạm Hữu Khang.rar 4.62 MB
  33 C++ Cơ Bản Và Nâng Cao - Updatesofts, 79 Trang.pdf 0.76 MB
  34 C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng - Gs. Phạm Văn Ất, 710 Trang.pdf 3.66 MB
  35 CDROM Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng C#.NET Toàn Tập 1 - Phương Lan.rar 0.42 MB
  36 Chương Trình Dịch - Nguyễn Văn Linh, 207 Trang.pdf 2.76 MB
  37 Các Chương Trình Mẫu .NET (NXB Thống Kê 2003) - Hồ Hoàng Triết, 904 Trang.pdf 27.04 MB
  38 Các Giải Pháp Lập Trình ASP.NET 2.0 Tập 1 (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Nguyễn Ngọc Bình Phương, 82 Trang.pdf 1.25 MB
  39 Các Giải Pháp Lập Trình ASP.NET 2.0 Tập 2 (NXB Hồng Đức 2007) - Nguyễn Ngọc Bình Phương, 102 Trang.pdf 2.02 MB
  40 Các Giải Pháp Lập Trình C# (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Ngọc Bình Phương, 706 Trang.pdf 7.15 MB

  41 Các Hàm API Liên Quan Đến Cửa Sổ - Nhiều Tác Giả.prc 0.43 MB
  42 Công Cụ Hỗ Trợ Phần Mềm Theo Hướng Đối Tượng - Nhiều Tác Giả, 57 Trang.pdf 0.30 MB
  43 Công Nghệ Phần Mềm - Phạm Thị Quỳnh.zip 1.16 MB
  44 Cơ Sở Lập Trình Tự Động Hóa Tính Toán, Thiết Kế với VB & VBA Trong Môi Trường AutoCAD (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Nguyễn Hồng Thái, 261 Trang.pdf 41.62 MB
  45 DHDT.Bai Giang Lap Trinh Huong Doi Tuong Java - Ths.Nguyen Thi Minh Thi.chm 0.48 MB
  46 DHDT.Giao Trinh Thiet Ke Phan Mem Huong Doi Tuong - Th.Nguyen Thi Minh Thi.chm 0.60 MB
  47 DHDT.Lap trinh huong doi tuong Java - Ths.Nguyen Thi Minh Thi.chm 0.48 MB
  48 Giao Trinh Lap Trinh C Sharp 2007 - Tran Nam Tien.chm 4.55 MB
  49 Giao Trinh Xu Ly HTML Va Javascript Can Ban - Aptech.chm 3.68 MB
  50 Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình - Nhiều Tác Giả, 152 Trang.pdf 1.13 MB
  51 Giáo Trình Bài Tập Lập Trình C++ - Gv. Lương Trần Huy Hiến, 18 Trang.pdf 0.14 MB
  52 Giáo Trình Cơ Sở Lập Trình Visual Basic (NXB Thống Kê 2003) - Nhiều Tác Giả, 226 Trang.pdf 52.92 MB
  53 Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình (NXB Bưu Điện 2002) - Lê Hữu Lập, 421 Trang.pdf 10.47 MB
  54 Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Linh Giang, 217 Trang.pdf 12.87 MB
  55 Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C - Nhiều Tác Giả, 149 Trang.pdf 2.80 MB
  56 Giáo Trình Lý Thuyết Ngôn Ngữ Hình Thức - Pgs.Ts.Phan Huy Khánh, 95 Trang.pdf 0.83 MB
  57 Giáo Trình Lập Trình C Căn Bản - Hanoi Aptech, 135 Trang.pdf 1.65 MB
  58 Giáo Trình Lập Trình CSDL Với Visual Basic (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Văn Toàn, 240 Trang.pdf 214.19 MB
  59 Giáo Trình Lập Trình Căn Bản - Nguyễn Văn Lót.rar 0.69 MB
  60 Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP - Trương Công Tuấn, 580 Trang.prc 0.22 MB
  61 Giáo Trình Lập Trình Pascal (NXB Giáo Dục 2007) - Thạc Bình Cường, 149 Trang.pdf 9.25 MB
  62 Giáo Trình Lập Trình Pascal Căn Bản - Nhiều Tác Giả, 90 Trang.pdf 0.37 MB
  63 Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng AutoLisp - Nhiều Tác Giả, 40 Trang.doc 0.20 MB
  64 Giáo Trình Môn Học Lập Trình Windows Với VC-MFC (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Nguyễn Chánh Thành, 272 Trang.pdf 2.42 MB
  65 Giáo Trình Ngôn Ngữ Lập Trình C (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Nguyễn Hữu Tuấn, 143 Trang.pdf 0.73 MB
  66 Giáo Trình Ngôn Ngữ Lập Trình C# - Nhiều Tác Giả, 389 Trang.pdf 2.63 MB
  67 Giáo Trình Ngôn Ngữ Lập Trình Visual Basic 6.0 - Nhiều Tác Giả, 158 Trang.pdf 2.89 MB
  68 Giáo Trình Nhập Môn Tin Học - Nguyễn Đức Cương, 888 Trang.doc 43.39 MB
  69 Giáo Trình Pascal - Pgs.Ts.Lê Khắc Thành.zip 1.54 MB
  70 Giáo Trình Thực Hành Visual Basic - Lâm Hoài Bảo, 115 Trang.pdf 2.02 MB
  71 Giáo Trình Tin Học Căn Bản (NXB Giao Thông Vận Tải 2000) - Ts. Pgs. Bùi Thế Tâm, 304 Trang.swf 100.79 MB
  72 Giáo Trình Turbo Pascal 7.0 Lý Thuyết, Bài Tập Và Lời Giải (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Pgs. Ts. Bùi Thế Lâm, 194 Trang.pdf 11.24 MB
  73 Giáo Trình Tự Học Lập Trình Visual Basic.NET Tập 3-Lập Trình CSDL, Web, Internet (NXB Thống Kê 2003) - Nguyễn Tiến, 734 Trang.pdf 111.95 MB
  74 Giáo Trình Visual Basic - KS. Lâm Hoài Bảo.pdf 2.90 MB
  75 Giáo Trình Đào Tạo Visual Basic 6.0 - FPT Software Solution, 260 Trang.doc 8.68 MB
  76 Giải Thuật Và Đánh Giá Độ Phức Tạp - Pgs.Ts.Vũ Đình Hòa.zip 0.41 MB
  77 Hướng Dẫn Từng Bước Tự Học Và Thực Hành Visual C++ 2008 Toàn Tập (NXB Hồng Đức 2008) - Trịnh Quốc Tiến, 508 Trang.pdf 16.04 MB
  78 KHTN.Lập Trình Ứng Dụng Web Với ASP.NET - Nhiều Tác Giả, 175 Trang.pdf 12.81 MB
  79 Kỹ Năng Lập Trình (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Lê Hoài Bắc, 388 Trang.pdf 23.07 MB
  80 Kỹ Thuật Lập Trình C Cơ Sở Và Nâng Cao (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Phạm Văn Ất, 546 Trang.pdf 33.84 MB

  81 Kỹ Thuật Lập Trình C++ - Nguyễn Thị Mỹ Dung.rar 3.35 MB
  82 Kỹ Thuật Lập Trình Điều Khiển Hệ Thống (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Đỗ Xuân Tiến, 406 Trang.pdf 26.41 MB
  83 Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng C#.NET Toàn Tập Tập 1 CDROM.zip 0.34 MB
  84 Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng Chuyên Nghiệp Visual Basic .NET Tập 1 CDROM.zip 0.85 MB
  85 Kỹ Thuật Và Thủ Thuật Lập Trình Hướng Đối Tượng PHP Tập 2 (NXB Hồng Đức 2013) - Nguyễn Minh, 285 Trang.pdf 5.88 MB
  86 Kỹ Thuật Và Thủ Thuật Lập Trình Visual Basic 2010-2011 Tập 2 (NXB Hồng Đức 2014) - Xuân Thịnh, 301 Trang.pdf 7.13 MB
  87 Kỹ Xảo Lập Trình VB6 (NXB Lao Động 2004) - Phạm Hữu Khang, 448 Trang.pdf 61.75 MB
  88 Language Awareness by Tran Van Phuoc.pdf 1.13 MB
  89 Lap Trinh Voi C#.chm 5.54 MB
  90 Lap trinh với C# (Professional C#, 2nd Edition).chm 5.54 MB
  91 LVDA.Cấu trúc file .EXE .COM và cơ chế đính kèm Virus (báo cáo+Code) - Nguyễn Văn Dũng.zip 9.56 MB
  92 LVDA.Cấu trúc file .EXE .COM và cơ chế đính kèm Virus (báo cáo+Code) - Nguyễn Đức Dự.zip 2.58 MB
  93 LVDA.Lập Trình Trên Di Động Với J2ME - Trần Đức Minh, 129 Trang.pdf 1.28 MB
  94 LVDA.Nghiên cứu cấu trúc hệ thống file NTFS (Báo cáo+SoftDemo) - Nguyễn Cảnh Luân.zip 1.33 MB
  95 LVDA.tìm Hiểu Ngôn Ngữ C# Và Viết Một Ứng Dụng Minh Họa - Phạm Văn Việt, 281 Trang.pdf 2.61 MB

  96 LVDA.Tìm Hiểu Ngôn Ngữ C# Và Viết Ứng Dụng - Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, 278 Trang.pdf 2.47 MB
  97 LVDA.Tìm hiểu PHP framework CodeIgniter 2010 - Nhiều Tác Giả, 87 Trang.pdf 2.22 MB
  98 Lý Thuyết Và Bài Tập Pascal (NXB Thống Kê 2001) - Ks.Đinh Xuân Lâm, 356 Trang.pdf 12.30 MB
  99 Lý Thuyết Và Bài Tập Pascal Nâng Cao (NXB Thống Kê 2001) - Ks.Đinh Xuân Lâm, 436 Trang.pdf 12.08 MB
  100 Lý Thuyết Ôtômát Và Ngôn Ngữ Hình Thức - Đoàn Nhựt Trường.rar 0.78 MB
  101 Lý Thuyết Đồ Thị (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Hữu Ngự, 151 Trang.pdf 566.78 MB
  102 Lý Thuyết Đồ Thị (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Hoàng Chí Thành, 268 Trang.pdf 98.00 MB
  103 Lý Thuyết Đồ Thị - Nhiều Tác Giả, 205 Trang.pdf 36.20 MB
  104 Lập Trình Bằng Ngôn Ngữ Assembly Cho Máy Tính PC-IBM (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Mạnh Giang, 326 Trang.pdf 14.53 MB
  105 Lập Trình Bằng Turbo Pascal (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Đình Hóa, 340 Trang.pdf 247.86 MB
  106 Lập Trình Bằng Turbo Pascal - Nguyền Đình Hóa, 274 Trang.pdf 2.01 MB
  107 Lập Trình C # Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (NXB Giáo Dục 2007) - Phạm Công Ngô, 242 Trang.pdf 46.90 MB
  108 Lập Trình C Trong Kỹ Thuật Điện Tử (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - W. Buchanan, 416 Trang.pdf 14.55 MB
  109 Lập Trình C# 2008 Cơ Bản - Tin học Nhất Nghệ, 102 Trang.pdf 5.27 MB
  110 Lập Trình C# Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (NXB Giáo Dục 2007) - Phạm Công Ngô, 242 Trang.pdf 7.13 MB

  111 Lập Trình C# Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (NXB Giáo Dục 2010) - Phạm Công Ngô, 244 Trang.pdf 12.37 MB
  112 Lập Trình Căn Bản - Ths.Nguyễn Văn Linh, 117 Trang.pdf 3.38 MB
  113 Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Visual Basic (NXB Thống Kê 2001) - Võ Phước Linh, 498 Trang.pdf 83.19 MB
  114 Lập Trình Di Động Với Java Thông Tin Mobile - Nhiều Tác Giả, 43 Trang.pdf 1.18 MB
  115 Lập Trình GAME Bằng Visual Basic (NXB Thống Kê 2003) - Đinh Xuân Lâm, 330 Trang.pdf 20.42 MB
  116 Lập Trình Game Cho Điện Thoại Di Động (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Nguyễn Thành Danh, 581 Trang.pdf 79.81 MB
  117 Lập Trình Hàm (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Phan Huy Khánh, 228 Trang.pdf 1.97 MB
  118 Lập Trình Hướng Agent - Nhiều Tác Giả, 192 Trang.pdf 4.40 MB
  119 Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Trương Văn Chí Công, 160 Trang.pdf 3.08 MB
  120 Lập Trình Hướng Đối Tượng Và C++ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Phạm Văn Ất, 337 Trang.pdf 1.28 MB
  121 Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Lê Đăng Hưng, 341 Trang.pdf 207.78 MB
  122 Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Lê Đăng Hưng, 349 Trang.pdf 95.61 MB
  123 Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Văn Thư, 459 Trang.pdf 138.65 MB
  124 Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Đoàn Văn Ban, 303 Trang.pdf 23.48 MB
  125 Lập Trình Java Nâng Cao (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Đoàn Văn Ban, 389 Trang.pdf 67.76 MB
  126 Lập Trình Logic Trong Prolog (NXB Đại Học Quốc Gia 2001)- Phan Huy Khánh, 185 Trang.pdf 1.19 MB
  127 Lập Trình Logic Trong Prolog (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phan Huy Khánh, 258 Trang.pdf 32.63 MB
  128 Lập Trình MatLab (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Nguyễn Hoàng Hải, 312 Trang.pdf 8.30 MB
  129 Lập Trình Matlab và Ứng Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Hoàng Hải, 375 Trang.pdf 72.97 MB
  130 Lập Trình Mạng Với Ngôn Ngữ Java - Lê Quốc Định, 214 Trang.pdf 4.69 MB

  131 Lập Trình Nâng Cao Trên Ngôn Ngữ Pascal (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Tô Thành, 294 Trang.pdf 22.44 MB
  132 Lập Trình Nâng Cao Trên Ngôn Ngữ Pascal (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Tô Thành, 292 Trang.pdf 156.58 MB
  133 Lập Trình Trực Quan (NXB Đà Nẵng 2008) - Võ Trung Hùng, 171 Trang.pdf 2.71 MB
  134 Lập Trình Trực Quan - Nguyễn Thanh Tâm, 209 Trang.pdf 7.99 MB
  135 Lập Trình Visual Basic .Net, Kỹ Thuật và Ứng Dụng - Nguyễn Tiến, 848 Trang.pdf 75.45 MB
  136 Lập Trình Với C# .NET - Phạm Tuấn Anh, 122 Trang.pdf 3.71 MB
  137 Lập Trình Với Visual Basic .NET (NXB Thống Kê 2002) - Dave Grundeiger, 481 Trang.pdf 115.43 MB
  138 Lập Trình Web Bằng JavaScript - Lưu Hoàng Ly, 41 Trang.pdf 0.98 MB
  139 Lập Trình Web bằng PHP Và Cơ Sở Dữ Liệu MySQL - Phạm Hữu Khang, 142 Trang.pdf 2.84 MB
  140 Lập Trình Web Với ASP .NET - Nguyễn Minh Quý, 171 Trang.pdf 3.28 MB
  141 Lập Trình Web Động Với PHP và MySQL Phần 1 - Tống Phước Khải, 132 Trang.pdf 0.58 MB
  142 Lập Trình Windows Bằng Visual C++ - Đặng Văn Đức & Lê Quốc Hưng, 445 Trang.pdf 70.56 MB
  143 Lập Trình Windows Với C# .Net - Phương Lan, 618 Trang.pdf 26.94 MB
  144 Lập Trình Windows Với MFC Microsoft Visual C++ 6.0 - Lê Ngọc Thạnh, 245 Trang.pdf 2.23 MB
  145 Lập Trình Động - Nhiều Tác Giả, 96 Trang.pdf 0.36 MB
  146 Lập Trình Ứng Dụng Web Với ASP.NET - Khoa Học Tự Nhiên, 175 Trang.pdf 12.81 MB
  147 Microsoft .NET Professional Programming for Life - Phạm Tuấn Anh, 122 Trang.pdf 3.71 MB
  148 Mircosoft DOT NET Kỹ Năng Lập Trình Ứng Dụng Với Visual Basic .NET (NXB Thống Kê 2002) - Lê Minh Trí, 665 Trang.pdf 121.40 MB
  149 Mẫu Mô Tả Công Việc Và Các Tiêu Chuẩn Đánh Giá Một Lập Trình Viên - Nguyễn Trọng Hòa.pdf 0.07 MB
  150 Mộ Số Chương Trình Pascal Đơn Giản Dùng Cho Thiết Kế Đường Ôtô (NXB Xây Dựng 2004) - Doãn Hoa, 236 Trang.pdf 30.98 MB
  151 Ngôn Ngữ Fortran Của Máy Tính Điện Tử Và Phương Pháp Trong Vật Lý Phần 1 (NXB Hà Nội 1981) - Trương Biên, 173 Trang.pdf 274.12 MB
  152 Ngôn Ngữ Lập Trình C Học Và Sử Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Dương Tử Cường, 334 Trang.pdf 14.50 MB
  153 Ngôn Ngữ Lập Trình C# - Nhiều Tác Giả, 389 Trang.pdf 2.63 MB
  154 Ngôn Ngữ Lập Trình C++ Từ Cơ Bản Đến Hướng Đối Tượng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Dương Tử Cường, 505 Trang.pdf 10.64 MB 155 Ngôn Ngữ Lập Trình C++ Và Cấu Trúc Dữ Liệu (NXB Giáo Dục 2008) - Nguyễn Việt Hương, 261 Trang.pdf 13.26 MB

  156 Ngôn Ngữ Lập Trình Delphi 5 Tập 2 (NXB Thống Kê 2001) - Cát Văn Thành, 342 Trang.pdf 30.10 MB
  157 Ngôn Ngữ Lập Trình Fortran 90 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phan Văn Tân, 297 Trang.pdf 121.15 MB
  158 Nhập Môn Lập Trình Ngôn Ngữ C (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Nguyễn Thanh Thủy, 234 Trang.pdf 48.29 MB
  159 Những Bài Thực Hành Visual Basic.NET Căn Bản (NXB Thống Kê 2004) - Đinh Xuân Lâm, 367 Trang.pdf 123.25 MB
  160 Otomat & Ngôn Ngữ Hình Thức - Đoàn Văn Ban, 206 Trang.pdf 3.12 MB
  161 Phương Pháp Tính (NXB Giáo Dục 1999) - Tạ Văn Đĩnh, 118 Trang.pdf 2.29 MB
  162 Professional ADO.NET Lập Trình & Ứng Dụng (NXB Thống Kê 2002) - Đặng Xuân Hưởng, 689 Trang.pdf 150.98 MB
  163 Sldie.ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Trần Minh Châu.7z 3.10 MB
  164 Slide. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng - Ths.nguyễn Tấn Trần Minh Khang.zip 1.96 MB
  165 Slide.Bài Giảng Lập Trình Mạng - Lương Ánh Hoàng, 81 Trang.pdf 2.31 MB
  166 Slide.Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP - Ths.Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, 350 Trang.zip 6.12 MB
  167 Slide.Giáo Trình Phương Pháp Tính - Lê Thị Huỳnh Hà, 481 Trang.pdf 3.33 MB
  168 Slide.Giáo Trình Thiết Bị Lập Trình - Nhiều Tác Giả, 590 Trang.pdf 3.92 MB
  169 Slide.Input, Output With .Net Framework Class Library - Phạm Minh Tuấn.ppt 0.74 MB
  170 Slide.kỹ Thuật Lập Trình - Nguyễn Thủy Đoan Trang, 20 Trang.ppt 0.94 MB
  171 Slide.Kỹ Thuật Lập Trình - Nhiều Tác Giả, 350 Trang.pdf 3.56 MB
  172 Slide.Kỹ Thuật Lập Trình - Đặng Bình Phương.zip 15.65 MB
  173 Slide.Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Trương Văn Chí Công.rar 0.93 MB
  174 Slide.Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP - Nguyễn Tấn Trần Minh Khang.zip 5.52 MB
  175 Slide.Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ - Hà Văn Sang.zip 4.38 MB
  176 Slide.Lập Trình Hợp Ngữ - Ngô Phước Nguyên.pdf 7.17 MB
  177 Slide.Lập Trình Hợp Ngữ - Nhiều Tác Giả, 109 Trang.ppt 0.72 MB
  178 Slide.Lập Trình Mạng - Lương Ánh Hoàng, 165 Trang.pdf 1.53 MB
  179 Slide.lập Trình Truyền Thông - Ths.ngô Bá Hùng.rar 1.23 MB
  180 Slide.Lập Trình Trên Môi Trường Windows Với ADO.NET - Phạm Minh Tuấn, 23 Trang.ppt 0.51 MB
  181 Slide.lập Trình Trên Môi Trường Windows Với C# - Trần Duy Hoàng.zip 2.45 MB
  182 Slide.Lập Trình Trên Môi Trường Windows Với LINQ - Phạm Minh Tuấn, 39 Trang.ppt 1.73 MB
  183 Slide.Lập Trình Trên Môi Trường Windows Với Windows Form - Phạm Minh Tuấn, 34 Trang.ppt 0.80 MB
  184 Slide.Lập Trình WINCC Cho Hệ Thống SCADA - Nhiều Tác Giả, 134 Trang.pdf 1.45 MB

  185 Slide.Nguyên Lý & Phương Pháp Ngôn Ngữ Lập Trình - Gs. Ts. Hoàng Kiếm, 89 Trang.pdf 10.22 MB
  186 Slide.Ngôn Ngữ Hình Thức & Otomat - Nhiều Tác Giả, 174 Trang.pdf 1.36 MB
  187 Slide.Ngôn Ngữ Lập Trình - Nguyễn Văn Linh.rar 0.19 MB
  188 Slide.Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Nguyễn Đình Thuân, 98 Trang.pdf 0.42 MB
  189 Slide.Ngôn Ngữ Lập Trình Tính Toán Fortran - Trần Thùy Dương, 71 Trang.pdf 0.29 MB
  190 Slide.Nhập Môn Lập Trình C Căn Bản - Nguyễn Thanh Sơn.zip 0.69 MB
  191 Slide.Nhập Môn Lập Trình Căn Bản - Đặng Bình Phương.zip 17.79 MB
  192 Slide.Phương Pháp Lập Trình Hướng Đối Tượng - Nguyễn Minh Huy.zip 3.90 MB
  193 Slide.Phương Pháp Tính - Ts. Lê Thị Quỳnh Hà, 481 Trang.pdf 3.33 MB
  194 Slide.Tối Ưu Hóa - Ths.Nguyễn Công Trí, 250 Trang.rar 2.79 MB
  195 Slide.Đặc Tả Ngôn Ngữ Lập Trình Từ Vựng Cú Pháp - Ts. Ngyuyễn Hứa Phùng, 17 Trang.pdf 0.18 MB
  196 SPKT.Đề Cương Bài Giảng Java Cơ Sở - Nhiều Tác Giả, 193 Trang.pdf 1.19 MB
  197 STL Lập Trình Khái Lược Trong C++ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Nguyễn Thanh Thủy & Nguyễn Hữu Đức, 348 Trang.pdf 14.95 MB
  198 Sách Tiếng Việt Core Java - Updatesoft.pdf 1.84 MB
  199 Sáng Tạo Trong Thuật Toán Và Lập Trình Với Ngôn Ngữ Pascal Và C# Tập 1 (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Xuân Huy, 282 Trang.pdf 2.67 MB
  200 Sáng Tạo Trong Thuật Toán Và Lập Trình Với Ngôn Ngữ Pascal Và C# Tập 2 (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Xuân Huy, 161 Trang.pdf 1.85 MB
  201 Sáng Tạo Trong Thuật Toán Và Lập Trình Với Ngôn Ngữ Pascal Và C# Tập 3 (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Xuân Huy, 163 Trang.pdf 1.92 MB
  202 Sử Dụng Crystal Reports XI (NXB Phương Đông 2006) - Huỳnh Phước Nam, 322 Trang.pdf 127.67 MB
  203 THCN.Giáo Trình Ngôn Ngữ Lập Trình C (NXB Giáo Dục 2005) - Ths. Tiêu Kim Cương, 202 Trang.pdf 11.32 MB

  204 THCN.Giáo Trình Thuật Toán Và Kỹ Thuật Lập Trình Pascal (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Chí Trung, 255 Trang.pdf 12.72 MB
  205 Thực Hành Phương Pháp Lập Trình Hướng Đối Tượng - Nguyễn Minh Huy.zip 2.80 MB
  206 Thực Hành Visual Basic - Ks.lâm Hoài Bảo.pdf 1.77 MB 207 Trình Biên Dịch - Nhiều Tác Giả,
  207 Trang.PDF 2.76 MB
  208 Trình Biên Dịch Tập 1-Nguyên Lý, Kỹ Thuật & Công Cụ - Alfred V.Aho, 134 Trang.pdf 6.53 MB
  209 Turbo Pascal Ngôn Ngữ-Thực Hành-Bài Tập (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Hoàng Chí Thành, 283 Trang.pdf 69.73 MB
  210 Tài Liệu Lập Trình Hệ Thống - Phạm Hùng Kim Khánh.pdf 2.09 MB
  211 Tư Duy Lập Trình và Mã Lệnh - Nhiều Tác Giả, 123 Trang.pdf 2.75 MB
  212 Tự Học Lập Trình Hướng Đối Tượng & Lập Trình CSDL C# (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Đậu Quang Tuấn, 396 Trang.pdf 21.07 MB 213 Tự Học Lập Trình Pascal Tập 1 (NXB Giáo Dục 1999) - Bùi Việt Hà, 141 Trang.pdf 8.97 MB
  214 Tự Học Lập Trình Pascal Tập 2 (NXB Giáo Dục 1999) - Bùi Việt Hà, 146 Trang.pdf 8.27 MB
  215 Tự Học Lập Trình Pascal Tập 3 (NXB Giáo Dục 1999) - Bùi Việt Hà, 207 Trang.pdf 11.62 MB
  216 Tự Học Lập Trình Pascal Tập 4 (NXB Giáo Dục 1999) - Bùi Việt Hà, 244 Trang.pdf 9.37 MB
  217 Tự Học Lập Trình Visual Basic.NET Một Cách Nhanh Chóng Và Có Hiệu Quả Nhất (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Đậu Quang Tuấn, 404 Trang.pdf 170.98 MB
  218 Tự Học Ngôn Ngữ Lập Trình Java Tập 1 (NXB Thống Kê 1999) - Đỗ Quang Thái, 256 Trang.pdf 104.81 MB
  219 Tự Học Ngôn Ngữ Lập Trình Java Tập 2 (NXB Thống Kê 1999) - Đỗ Quang Thái, 553 Trang.pdf 109.71 MB
  220 Tự Học Ngôn Ngữ Lập Trình Visual Basic 2005 (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Ks. Nguyễn Nam Thuận, 270 Trang.pdf 53.21 MB

  221 Tự Học Thiết Kế Chương Trình Cho Học Sinh Làm Toán Bằng Visual Basic 6.0 Tập 2 (NXB Trẻ 2001) - Đậu Quang Tuấn, 700 Trang.pdf 190.64 MB
  222 Tự Học Visual Basic & Bài Tập Thực Hành (NXB Trẻ 2004) - Hoàn Vũ, 222 Trang.pdf 69.45 MB
  223 Tự Học Visual Basic 6.0 - Nhiều Tác Giả, 190 Trang.pdf 3.47 MB
  224 Ví Dụ & Bài Tập Visual Basic.NET-Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu & Report (NXB Lao Động Xã Hội 2002) - Phạm Hữu Khang, 470 Trang.pdf 115.59 MB
  225 ĐHCN.Giáo Trình Lập Trình Mạng (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Văn Thiên Hoàng, 201 Trang.pdf 0.99 MB
  226 ĐHCT.Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông (NXB Cần Thơ 2006) - Ngô Bá Hùng, 96 Trang.pdf 1.52 MB
  227 ĐHCT.Giáo Trình Thực Hành Lập Trình Hệ Thống (NXB Cần Thơ 2008) - Nguyễn Hứa Duy Khang, 39 Trang.pdf 0.70 MB
  228 ĐHCT.Ngôn Ngữ Lập Trình (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Văn Linh, 111 Trang.pdf 1.09 MB
  229 ĐHHH.Bài Giảng Lý Thuyết Đồ Thị (NXB Hải Phòng 2009) - Nguyễn Hữu Tuân, 111 Trang.pdf 2.77 MB
  230 ĐHMO.Giáo Trình Lập Trình C++ - Lê Phú Hiếu, 194 Trang.pdf 0.97 MB
  231 ĐHNL.Lập Trình Giao Tiếp Máy Tính Bằng Visual Basic - Hồ Thanh Tâm, 47 Trang.pdf 0.73 MB
  232 ĐHNN.Giáo Trình Lập Trình Nâng Cao (NXB Hà Nội 2005) - Dương Xuân Thành, 107 Trang.pdf 1.37 MB
  233 ĐHNN.Giáo Trình Tối Ưu Hóa (NXB Thái Nguyên 2006) - Nguyễn Hải Thanh, 187 Trang.pdf 1.63 MB
  234 ĐHNN.Tối Ưu Hóa (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Hải Thanh, 187 Trang.pdf 1.64 MB
  235 ĐHQG.Bài Giảng Ngôn Ngữ Lập Trình C++ (NXB Hà Nội 2003) - Phạm Hồng Thái, 308 Trang.pdf 4.56 MB
  236 ĐHQG.Giáo Trình Tin Học Cơ Sở Phần Lập Trình Trên Ngôn Ngữ C (NXB Hà Nội 2003) - Vũ Bá Duy, 95 Trang.pdf 2.34 MB
  237 ĐHQG.Ngôn Ngữ Lập Trình Fortran 90 (NXB Hà Nội 2005) - Phan Văn Tân, 246 Trang.pdf 1.50 MB
  238 ĐHQG.Ngôn Ngữ Lập Trình Fortran 90 (NXB Hà Nội 2007) - Phan Văn Tân, 215 Trang.pdf 1.42 MB
  239 ĐHQG.Ngôn Ngữ Lập Trình Fortran Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn (NXB Hà Nội 2005) - Phạm Văn Huấn, 112 Trang.pdf 1.17 MB
  240 ĐHSG.Giáo Trình Lập Trình Căn Bản Visual Basic - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf 1.18 MB

  241 ĐHTN.Bài Giảng Lập Trình Trên Điện Thoại Di Động (NXB Thái Nguyên 2010) - Đoàn Ngọc Phương, 142 Trang.pdf 2.42 MB
  242 ĐHTN.Giáo Trình Bài Giảng Java - Hoàng Trọng Thế, 249 Trang.pdf 2.24 MB
  243 ĐHTN.Giáo Trình Chương Trình Dịch (NXB Thái Nguyên 2009) - Nhiều Tác Giả, 117 Trang.pdf 1.81 MB
  244 ĐHTN.Giáo Trình Hợp Ngữ - Nhiều Tác Giả, 94 Trang.pdf 1.15 MB
  245 ĐHTN.Giáo Trình Môn Chương Trình Dịch (NXB Thái Nguyên 2007) - Nhiều Tác Giả, 157 Trang.pdf 0.90 MB
  246 ĐHUE.Giáo Trình C# Và Ứng Dụng - Nguyễn Hoàng Hà, 189 Trang.pdf 2.99 MB
  247 ĐHUE.Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Đoàn Thị Hồng Phước, 162 Trang.rar 0.17 MB
  248 ĐHĐL.Bài Giảng Tóm Tắt Lập Trình Mạng (NXB Đà Lạt 2009) - Trần Tuấn Minh, 177 Trang.doc 3.03 MB
  249 ĐHĐL.Giáo Trình Hợp Ngữ (NXB Đà Lạt 2002) - Nguyễn Hữu Lộc, 110 Trang.pdf 0.72 MB
  250 ĐHĐL.Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình (NXB Đà Lạt 2002) - Trần Tuấn Minh, 181 Trang.pdf 1.35 MB
  251 ĐHĐL.Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình Nâng Cao (NXB Đà Lạt 2002) - Trần Hoàng Thọ, 108 Trang.pdf 0.90 MB
  252 ĐHĐL.Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình Pascal (NXB Đà Lạt 2001) - Nguyễn Danh Hưng, 135 Trang.pdf 0.84 MB
  253 ĐHĐL.Lập Trình Hướng Đối Tượng (NXB Đà Lạt 2008) - Phạm Quang Huy, 98 Trang.pdf 1.04 MB
  254 ĐHĐN.Bài Giảng Môn Phương Pháp Tính (NXB Đà Nẵng 2007) - Đỗ Thị Tuyết Hoa, 80 Trang.pdf 0.56 MB
  255 ĐHĐN.Giáo Trình Hệ Chuyên Gia (NXB Đà Nẵng 2004) - Phan Huy Khánh, 135 Trang.pdf 1.44 MB

  256 ĐHĐN.Giáo Trình Lý Thuyết Tính Toán (NXB Đà Nẵng 1999) - Phan Huy Khánh, 108 Trang.pdf 1.16 MB
  257 ĐHĐN.Giáo Trình Lập Trình .NET (NXB Đà Nẵng 2008) - Lê Văn Minh, 106 Trang.pdf 1.74 MB
  258 ĐHĐN.Giáo Trình Lập Trình Hàm Và Lập Trình Logic (NXB Đà Nẵng 2009) - Phan Huy Khánh, 201 Trang.pdf 1.53 MB
  259 ĐHĐN.Giáo Trình Mobile Programming (NXB Đà Nẵng 2007) - Trịnh Công Duy, 180 Trang.pdf 2.06 MB
  260 ĐHĐN.Giáo Trình Môn Học Lập Trình Hướng Đối Tượng (NXB Đà Nẵng 2002) - Lê Thị Mỹ Hạnh, 165 Trang.pdf 1.90 MB
  261 ĐHĐN.Giáo Trình Visual Basic 6.0 (NXB Đà Nẵng 2007) - Phạm Anh Tuấn, 103 Trang.pdf 1.50 MB
  262 ĐHĐN.Lập Trình Logic Trong Prolog (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phan Huy Khánh, 189 Trang.pdf 1.19 MB
  263 ĐHĐT.Giáo Trình Lập Trình Căn Bản - Nguyễn Văn Lót.rar 0.69 MB
  264 ĐHĐT.Kỹ Thuật Lập Trình (Lập Trình C) - Nguyễn Thị Mỹ Dung.rar 3.35 MB

  265 ĐHĐT.Kỹ Thuật Lập Trình C++ - Nguyễn Thị Mỹ Dung.rar 3.35 MB
  266 ĐHĐT.Lý Thuyết Ôtômát & Ngôn Ngữ Hình Thức - Đoàn Nhựt Trường.rar 0.78 MB
  267 ĐTTX.Lập Trình C Trên Windows - Nguyễn Hà Giang.rar 0.38 MB
  268 ĐTTX.Lập Trình Hướng Đối Tượng - Vũ Thanh Hiền.rar 10.20 MB
  269 Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ - Nhiều Tác Giả, 108 Trang.pdf 0.24 MB
  270 Đề Cương Bài Giảng Java Cơ Sở - Nhiều Tác Giả, 193 Trang.pdf 1.19 MB  eBook Giải Thuật - Cẩm Nang Thuật Toán Và Trí Tuệ Nhân Tạo


  1 101 Thuật Toán Và Chương Trình (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1993) - Lê Văn Doanh, 271 Trang.swf 19.77 MB
  2 101 Thuật Toán Và Chương Trình Bằng Ngôn Ngữ C (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Văn Doanh, 329 Trang.pdf 8.46 MB
  3 BCVT.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Hà Nội 2007) - Ths. Dương Trần Đức, 144 Trang.pdf 1.07 MB
  4 BCVT.Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Quang Hoan, 171 Trang.pdf 1.96 MB
  5 Cấu Trúc Dữ Liệu & Thuật Toán (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Đinh Mạnh Tường, 302 Trang.pdf 17.97 MB
  6 Cấu Trúc Dữ Liệu Phân Tích Thuật Toán Và Phát Triển Phần Mềm (NXB Giáo Dục 2012) - Hồ Thuần, 297 Trang.pdf 9.37 MB
  7 Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Đình Hóa, 249 Trang.pdf 32.38 MB
  8 Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đỗ Xuân Lôi, 306 Trang.pdf 11.95 MB
  9 Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Đỗ Xuân Lôi, 307 Trang.pdf 109.40 MB
  10 Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Phan Chí Tùng, 80 Trang.pdf 0.70 MB
  11 Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Giải (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Đình Hóa, 245 Trang.pdf 146.12 MB
  12 Cấu Trúc Lập Trình Ghép Nối Và Ứng Dụng Vi Điều Khiển Tập 1 (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Mạnh Giang, 258 Trang.pdf 13.33 MB
  13 Cấu Trúc Lập Trình Ghép Nối Và Ứng Dụng Vi Điều Khiển Tập 2 (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Mạnh Giang, 280 Trang.pdf 16.15 MB

  14 Cẩm Nang Thuật Toán Tập 1-Các Thuật Toán Ứng Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Robert Sedgewick, 404 Trang.pdf 47.92 MB
  15 Cẩm Nang Thuật Toán Tập 2-Các Thuật Toán Chuyên Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Robert Sedgewick, 337 Trang.pdf 49.30 MB
  16 Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Hồ Sĩ Đàm, 426 Trang.pdf 3.53 MB
  17 Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Nguyễn Văn Hùng, 229 Trang.pdf 4.10 MB
  18 Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Trương Mạnh Tường, 514 Trang.pdf 4.40 MB
  19 Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tô Hoài Việt, 426 Trang.pdf 3.53 MB
  20 Giáo Trình Lý Thuyết Thuật Toán - Nhiều Tác Giả, 93 Trang.doc 1.77 MB
  21 Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Võ Huỳnh Trâm & Trần Ngân Bình, 350 Trang.pdf 8.37 MB
  22 KC-01-01.Công Nghệ Cứng Hóa Các Thuật Toán Mật Mã (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Hồng Quang, 71 Trang.pdf 0.85 MB
  23 KC-01-01.Xây Dựng Thuật Toán Mã Khối An Toàn Hiệu Quả (NXB Hà Nội 2004) - Trần Văn Trường, 181 Trang.pdf 3.63 MB
  24 LVDA.Nghiên Cứu Và Cài Đặt Một Số Giải Thuật Phân Cụm, Phân Lớp - Vũ Lan Phương, 119 Trang.pdf 1.15 MB
  25 Một Số Vấn Đề Về Thuật Toán (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Hữu Điển, 233 Trang.pdf 24.62 MB
  26 Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đỗ Trung Tuấn, 282 Trang.pdf 225.27 MB
  27 Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu - Trương Hoài Phan.rar 3.30 MB
  28 Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Lê Sỹ Vinh, 199 Trang.zip 2.70 MB
  29 Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Nguyễn Hải Minh.zip 3.50 MB
  30 Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - ĐH Bách Khoa HCM.zip 3.65 MB

  31 Slide.Phân Tích Giải Thuật - Nguyễn Văn Linh.rar 0.33 MB
  32 Slide.Trí Tuệ Nhân Tạo - Nguyễn Cao Trí, 202 Trang.pdf 3.23 MB
  33 Slide.Trí Tuệ Nhân Tạo - Trần Ngân Bình, 200 Trang.ppt 4.81 MB
  34 Slide.trí Tuệ Nhân Tạo - Trần Ngân Bình.rar 3.79 MB
  35 Slide.Trí Tuệ Nhân Tạo - Ts. Ngô Hữu Phúc, 24 Trang.pdf 0.34 MB
  36 Slide.Trí tuệ nhân tạo - ĐH Khoa học Tự nhiên.zip 6.10 MB
  37 THCN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Giáo Dục 2005) - Đỗ Xuân Lôi, 157 Trang.pdf 21.19 MB
  38 THCN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Giáo Dục 2006) - Đỗ Xuân Lôi, 158 Trang.pdf 17.89 MB
  39 THCN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thái Hà, 172 Trang.pdf 14.06 MB
  40 Thiết Kế Và Đánh Giá Thuật Toán - Trần Tuấn Minh, 122 Trang.pdf 1.48 MB
  41 Thiết Kế Và Đánh Giá Thuật Toán - Trần Tuấn Minh.pdf 1.48 MB
  42 Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Giáo Dục 1999) - Nguyễn Thanh Thúy, 239 Trang.pdf 4.89 MB
  43 Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Đinh Mạnh Tường, 293 Trang.pdf 11.19 MB
  44 Trí Tuệ Nhân Tạo - Nhiều Tác Giả, 104 Trang.pdf 0.60 MB
  45 Trí Tuệ Nhân Tạo - Đinh Mạnh Cường, 65 Trang.pdf 0.48 MB
  46 Trí Tuệ Nhân Tạo Lập Trình Tiến Hóa (NXB Giáo Dục 2000) - Nguyễn Đình Thúc, 177 Trang.pdf 10.14 MB

  47 ĐHBK.Trí Tuệ Nhân Tạo Và Hệ Chuyên Gia (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Thiện Thành, 118 Trang.pdf 0.60 MB
  48 ĐHCT.Cấu Trúc Dữ Liệu (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Văn Linh, 151 Trang.pdf 1.33 MB
  49 ĐHCT.Giáo Trình Giải Thuật (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Văn Linh, 109 Trang.pdf 1.38 MB
  50 ĐHCT.Giải Thuật (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Văn Linh, 109 Trang.pdf 1.38 MB
  51 ĐHDT.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Lưu Văn Hiền.rar 0.35 MB
  52 ĐHQG.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Hạnh Nhi & Dương Anh Đức, 219 Trang.pdf 18.87 MB
  53 ĐHQG.Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2003) - Đinh Mạnh Cường, 65 Trang.doc 1.81 MB
  54 ĐHQG.Trí Tuệ Nhân Tạo Phần 2- Tri Thức Và Lập Luận - Đinh Mạnh Tường, 286 Trang.pdf 1.68 MB
  55 ĐHQG.Trí Tuệ Nhân Tạo Và Hệ Chuyên Gia (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Nguyễn Thiện Thành, 118 Trang.pdf 0.60 MB
  56 ĐHSP.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Vũ Đình Hòa & Đỗ Trung Kiên.zip 1.14 MB
  57 ĐHSP.Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2011) - Phạm Thọ Hoàn, 58 Trang.pdf 0.52 MB
  58 ĐHSP.Giải Thuật & Lập Trình (NXB Hà Nội 1999) - Lê Minh Hoàng, 334 Trang.pdf 16.59 MB
  59 ĐHTN.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán (NXB Thái Nguyên 2009) - Nhiều Tác Giả, 94 Trang.pdf 1.18 MB
  60 ĐHĐL.Bài Giảng Tóm Tắt Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 1 (NXB Đà Lạt 2008) - Nguyễn Thị Thanh Bình, 128 Trang.pdf 1.02 MB
  61 ĐHĐL.Bài Giảng Tóm Tắt Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2 (NXB Đà Lạt 2008) - Nguyễn Thị Thanh Bình, 90 Trang.pdf 1.47 MB
  62 ĐHĐL.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán 2 (NXB Đà Lạt 2002) - Trương Chí Tín, 94 Trang.pdf 1.57 MB
  63 ĐHĐL.Giáo Trình Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Đà Lạt 2009) - Trương Chí Tín, 115 Trang.pdf 1.36 MB
  64 ĐHĐN.Bài Giảng Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đà Nẵng 2007) - Nguyễn Đức Hiển, 98 Trang.pdf 1.02 MB
  65 ĐHĐN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đà Nẵng 2003) - Phạm Anh Tuấn, 72 Trang.pdf 0.55 MB

  66 ĐTKH.Tìm Hiểu Khả Năng Công Nghệ Để Cứng Hóa Các Thuật Toán Mật Mã - Ts. Nguyễn Hồng Quang, 71 Trang.pdf 0.85 MB
  67 ĐTTX.Cấu Trúc Dữ Liệu 1 - Trần Hạnh Nhi.rar 103.89 MB 68 ĐTTX.Cấu Trúc Dữ Liệu 2 - Trương Hải Bằng.rar 1.17 MB
  Lần sửa cuối bởi quocbkneoiso; 17-01-2015 lúc 12:59 AM

 2. Tớ cảm ơn quocbkneoiso đã chia sẻ.


 3. #2
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  488

  Mặc định Re: tổng hợp kho sách tài liệu tham khảo cho sv CNTT

  eBook Quản Trị Mạng - Tài Liệu Hệ Điều Hành & Mạng Máy Tính


  1 An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính, Truyền Số Liệu Và Truyền Dữ Liệu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Thái Hồng Nhị, 193 Trang.pdf 14.34 MB
  2 An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin - Nhiều Tác Giả, 109 Trang.pdf 0.85 MB
  3 Athena Lab Linux - Nguyễn Trí Thức, 100 Trang.pdf 6.07 MB
  4 BCVT.Bài Giảng Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin (NXB Hà Nội 2007) - Lê Phúc, 137 Trang.pdf 2.85 MB
  5 BCVT.Giáo Trình Mạng Máy Tính (NXB Thông Tin 2009) - Phạm Thế Quế, 431 Trang.pdf 35.30 MB
  6 BCVT.Sách Hướng Dẫn Học Tập Mạng Máy Tính (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Thế Quế, 167 Trang.pdf 4.14 MB
  7 BCVT.Đo Thử Đánh Giá Và Lắp Đặt ADSL (NXB Hà Nội 2004) - Nhật Anh, 138 Trang.pdf 12.62 MB
  8 Biên Dịch Nhân Linux - Hoàng Ngọc Diêu, 42 Trang.pdf 0.27 MB
  9 Bảo Mật Mạng Bí Quyết Và Giải Pháp - Lý Thanh Thuần.rar 6.76 MB
  10 Cài Đặt Mạng Máy Tính Tại Nhà (NXB Thống Kê 2004) - Trương Văn Thiện, 152 Trang.pdf 4.98 MB
  11 Cài Đặt Đa Hệ Điều Hành Trên Một Máy Tính (NXB Thống Kê 2002) - Đinh Xuân Lâm, 387 Trang.pdf 131.70 MB
  12 Các Kỹ Thuật Kết Nối Mạng Không Dây (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Hữu Tiến, 112 Trang.pdf 57.66 MB
  13 Các Tác Vụ Quản Lý Trong Windows Server 2003 (NXB Thống Kê 2003) - Minh Mẫn, 254 Trang.pdf 62.11 MB
  14 Căn Bản Mạng Không Dây Wireless (NXB Hải Phòng 2007) - Trương Hoàng Vỹ, 305 Trang.pdf 147.16 MB
  15 Căn Bản Về IP - CNTT VNE, 16 Trang.pdf 0.38 MB
  16 Cấu Trúc Địa Chỉ IP Trên Internet - Nghiêm Phú Cường, 37 Trang.pdf 0.58 MB
  17 DHDT.Bai Giang Lap Trinh Ung Dung Mang - Ths.Nguyen Thi Minh Thi.chm 0.95 MB
  18 DHDT.Bao Tri He Thong May Tinh - Nguyen Van Tho.chm 1.00 MB
  19 DHDT.Giao Trinh Bao Tri He Thong May Tinh - Nguyen Van Tho.CHM 1.00 MB
  20 Giao Trinh Mang May Tinh.chm 1.48 MB


  21 Giáo Trình An Toàn Hệ Thống Thông Tin - Nhiều Tác Giả, 94 Trang.pdf 1.75 MB
  22 Giáo Trình An Toàn Thông Tin - Ths.Nguyễn Công Nhật,214 Trang.doc 2.21 MB
  23 Giáo Trình An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin - Hà Thị Thanh, 109 Trang.pdf 0.85 MB
  24 Giáo Trình Bài Tập CEH - Vsic Education Corporation, 120 Trang.pdf 11.97 MB
  25 Giáo Trình Bảo Trì Máy Tính Và Cài Đặt Phần Mềm - Nhiều Tác Giả, 68 Trang.pdf 0.39 MB
  26 Giáo Trình Complet Idiot's Guide To Linux - Manuel Ricart, 384 Trang.pdf 4.06 MB
  27 Giáo Trình Hệ Thống Mạng Máy Tính CCNA Semester 2 - Nguyễn Hồng Sơn, 696 Trang.pdf 11.06 MB
  28 Giáo Trình Hệ Tính CCNA 2 - Nhiều Tác Giả, 697 Trang.pdf 34.83 MB
  29 Giáo Trình Hệ Điều Hành - Nhiều Tác Giả, 258 Trang.pdf 3.32 MB
  30 Giáo Trình Hệ Điều Hành Unix-Linux (NXB Giáo Dục 2011) - Ts. Hà Quang Thụy, 297 Trang.pdf 11.65 MB
  31 Giáo Trình Mạng Doanh Nghiệp (NXB Hưng Yên 2008) - Vũ Khánh Quý, 149 Trang.pdf 2.34 MB
  32 Giáo Trình Mạng Máy Tính - Hồ Đắc Phương, 387 Trang.pdf 12.01 MB
  33 Giáo Trình Mạng Máy Tính - Lê Đình Danh, 118 Trang.pdf 1.70 MB
  34 Giáo Trình Mạng Máy Tính - Nguyễn Văn Bình, 119 Trang.doc 1.95 MB
  35 Giáo trình Mạng Máy Tính - Nhiều Tác Giả, 139 Trang.doc 1.85 MB
  36 Giáo Trình Nguyên Lý Hệ Điều Hành (NXB Giáo Dục 2012) - Hồ Đắc Phương, 276 Trang.pdf 22.89 MB
  37 Giáo Trình Nhập Môn Mạng Máy Tính (NXB Giáo Dục 2009) - Hồ Đắc Phương, 277 Trang.pdf 19.09 MB
  38 Giáo Trình Nhập Môn Quản Trị Hệ Thống Linux - Trần Huy Thắng, 145 Trang.pdf 3.15 MB
  39 Giáo Trình Quản Trị Mạng Máy Tính - Mạnh Hùng, 134 Trang.pdf 4.11 MB
  40 Giáo Trình Quản Trị Mạng Và Thiết Bị Mạng - Nhiều Tác Giả, 230 Trang.pdf 4.44 MB


  41 Giáo Trình Sử Dụng Hệ Điều Hành Và Quản Lý Máy Tính - Trần Vũ Thưởng, 120 Trang.doc 6.09 MB
  42 Giáo Trình Thiết Kế Và Xây Dựng Mạng LAN Và WAN (NXB Hà Nội 2004) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang.pdf 7.84 MB
  43 Giáo Trình Tin Học Quản Trị Mạng Windows NT Server 4.0 (NXB Lao Động 1998) - Nguyễn Văn Xuất, 268 Trang.pdf 118.44 MB
  44 Giáo Trình Unix Và Lập Trình C - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf 0.27 MB
  45 Giải Mã Windows & Bí Mật Của Phần Cứng - Nguyễn Việt Thắng, 90 Trang.pdf 5.72 MB
  46 Giải Pháp Bảo Trị Mạng Nội Bộ (NXB Thống Kê 2005) - Cát Văn Thành, 298 Trang.pdf 22.03 MB
  47 Giới Thiệu Về Thế Hệ Địa Chỉ Internet Mới IPv6 (NXB Bưu Điện 2006) - Nguyễn Thị Thu Thủy, 192 Trang.pdf 2.47 MB
  48 Hướng Dẫn Cài Đặt Gỡ Rối & Sửa Chữa Mạng Không Dây (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Công Minh, 307 Trang.pdf 94.64 MB
  49 Hướng Dẫn Cấu Hình Các Chức Năng Cơ Bản Của Cisco Router - Nhiều Tác Giả, 94 Trang.pdf 0.79 MB
  50 Hướng Dẫn Ubuntu Desktop 11.10 - Phan Trí Bình, 92 Trang.pdf 2.88 MB
  51 Hướng Dẫn Xây Dựng Các Server Trên Red Hat Linux 9 (NXB Huế 2006) - Hồ Đắc Hoàng Hạc, 71 Trang.pdf 0.66 MB
  52 Hệ Điều Hành - Nguyễn Phú Trường, 237 Trang.pdf 5.54 MB
  53 Hệ Điều Hành Linux - Nhiều Tác Giả, 84 Trang.pdf 1.66 MB
  54 Hệ Điều Hành Mạng Windows 2000 Server - Viện CNTT, 237 Trang.pdf 3.95 MB
  55 Hệ Điều Hành Windows 8 - Nhiều Tác Giả, 249 Trang.pdf 10.56 MB
  56 Internet Và Kết Nối Mạng (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Minh Đức, 397 Trang.pdf 20.26 MB
  57 KC-01-01.An Ninh Của Các HĐH Họ Microsft Windows, Sun Solaris Và Linux - Ts.Nguyễn Nam Hải, 173 Trang.pdf 2.61 MB
  58 KC-01-01.Bảo Mật Dịch Vụ Web Thông Qua Proxy Server.pdf 1.94 MB
  59 KC-01-01.Bảo Mật Và An Toàn Thông Tin Cho Giao Thức Ip - Ts.Đào Văn Giá, 86 Trang.pdf 1.94 MB
  60 KC-01-01.Các Phần Mềm Bảo Mật Gói IP Trên Hệ Điều Hành Linux - Ts. Trần Duy Lai, 173 Trang.pdf 3.32 MB
  61 KC-01-01.Cơ Chế An Toàn Của Các HĐH Mạng, Network Hacker, Virus - Ts.Đặng Vũ Sơn, 233 Trang.pdf 2.69 MB
  62 KC-01-01.Dùng Chứng Chỉ Số Với Các Dịch Vụ Web Và Mail.pdf 1.70 MB
  63 KC-01-01.Giao Thức TCP-IP Và Giải Pháp Bảo Mật Ở Các Tầng Khác Nhau - Ths. Đặng Hòa, 98 Trang.pdf 1.37 MB
  64 KC-01-01.Giới Thiệu Công Nghệ IPSEC, Công Nghệ Phát Hiện Xâm Nhập Và Thương Mại Điện Tử.pdf 0.99 MB
  65 KC-01-01.Một Hệ Chữ Ký Số Có Sử Dụng RSA.pdf 1.13 MB
  66 KC-01-01.Một Hệ Thống Cung Cấp Chứng Chỉ Số Theo Mô Hình Sinh Khóa Tập Trung.pdf 4.88 MB
  67 KC-01-01.Một Số Nghiên Cứu Về Hàm Băm Và Giao Thức Mật Mã.pdf 5.29 MB
  68 KC-01-01.Nghiên Cứu Xây Dựng Thuật Toán Mã Khối An Toàn Hiệu Quả - Trần Văn Trường, 181 Trang.pdf 3.63 MB
  69 KC-01-01.Phần Mềm Bảo Mật Trên Môi Trường Solaris - Ts.Đặng Vũ Sơn, 98 Trang.pdf 1.30 MB
  70 KC-01-01.Phần Mềm Bảo Mật Trên Môi Trường Windows - Ts.Nguyễn Nam Hải, 74 Trang.pdf 1.06 MB


  71 KC-01-01.Sinh Tham Số An Toàn Cho Hệ Mật Elgamal - Ts. Lều Đức Tân, 57 Trang.pdf 1.61 MB
  72 KC-01-01.Sinh Tham Số An Toàn Cho Hệ Mật RSA - Ts. Lều Đức Tân, 43 Trang.pdf 0.85 MB
  73 KHTN.Bài Tập Môn Dịch Vụ Mạng Windows 2003 - Nhiều Tác Giả, 168 Trang.pdf 4.85 MB
  74 KHTN.Bài Tập Môn Học Dịch Vụ Mạng Windows 2003 - Nhiều Tác Giả, 168 Trang.pdf 4.85 MB
  75 KHTN.Giáo Trình Quản Trị Mạng Và Thiết Bị Mạng - Nhiều Tác Giả, 230 Trang.pdf 4.44 MB
  76 KHTN.Quản Trị Mạng Microsoft Windows - Nhiều Tác Giả, 555 Trang.pdf 11.67 MB
  77 KHTN.Quản Trị Mạng Windows 2003 - Nguyễn Viết Sơn, 685 Trang.pdf 14.65 MB
  78 Kiến Trúc Unix Linux - Huỳnh Thúc Cước, 214 Trang.pdf 1.72 MB
  79 Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Nhiều Tác Giả, 59 Trang.pdf 0.94 MB
  80 Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Vi Tính Tập 2 (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Mạnh Giang, 334 Trang.pdf 23.84 MB
  81 Kỹ Thuật Mạng Máy Tính (NXB Bưu Điện 2002) - Trần Công Hùng, 261 Trang.pdf 24.14 MB
  82 Kỹ Thuật Mạng Máy Tính (NXB Thống Kê 2001) - Hồ Hoàng Triết, 415 Trang.pdf 74.86 MB
  83 Kỹ Thuật Nối Mạng Trên Windows (NXB Thống Kê 2000) - VN-Guide, 681 Trang.pdf 165.40 MB
  84 Lab Quản Trị Hệ Thống Mạng Linux (NXB Hồ Chí Minh 2008) - Nhiều Tác Giả, 128 Trang.pdf 6.79 MB
  85 Lab Thực Hành Linux (NXB Hồ Chí Minh 2008) - Nhiều Tác Giả, 60 Trang.pdf 3.44 MB
  86 LATS.Nghiên Cứu Cải Thiện DIFFSERV QoS Trong Mạng IP - Nguyễn Hồng Sơn, 36 Trang.pdf 0.29 MB
  87 Linux Cho Người Dùng - Phan Vĩnh Thịnh, 55 Trang.pdf 0.35 MB
  88 Liên Kết Mạng Trong Khuôn Khổ Hệ Thống Thông Tin KHCN Quốc Gia - Ts.Tạ Bá Hưng, 204 Trang.pdf 8.04 MB
  89 LVDA.an Toàn Và Bảo Mật Trên Hệ Điều Hành Linux - Nguyễn Huy Chương.pdf 0.63 MB
  90 LVDA.Các Phương Pháp Bão Mật Thông Tin (NXB Hà Nội 1999) - Đăng Văn Hạnh, 74 Trang.pdf 0.56 MB
  91 LVDA.Công Nghệ IP-VPN - Bùi Quang Nhật, 119 Trang.pdf 1.47 MB
  92 LVDA.cơ Chế Làm Việc Của Firewall Trong Windows (báo Cáo+slide) - Hà Thị Phượng.zip 0.44 MB
  93 LVDA.cơ Chế Quản Lý Kết Nối Usb Của Windows (silde+softdemo) - Tạ Đặng Quân.zip 0.89 MB
  94 LVDA.cơ Chế Swapping Trong Quản Lý Bộ Nhớ Windows 2000 (báo Cáo+code C#).zip 1.09 MB
  95 LVDA.Deadlock trong Windows (Báo cáo+Code) - Dương Xuân Linh.zip 4.95 MB
  96 LVDA.Hệ Mã Hóa Công Khai RSA Quá Trình Mã Hóa, Giải Mã Và Chữ Ký Số - Gv.Bùi Thị Thanh Xuân, 63 Trang.pdf 10.25 MB
  97 LVDA.Hệ thống quản lý file trong HĐH Unix-Linux (Báo cáo+Code) - Trương Quốc Phú.zip 0.36 MB
  98 LVDA.Mã Hóa Thông Tin - Đặng Văn Hanh, 74 Trang.pdf 0.56 MB
  99 LVDA.mô Hình Học Cụ Cho Môn Thiết Kế Và Bảo Mật Mạng - Tôn Thất Khoa.pdf 2.24 MB


  100 LVDA.Nghiên Cứu & Phát Triển Các Dịch Vụ Mạng Trên Môi Trường Linux - Nhiều Tác Giả, 321 Trang.pdf 8.11 MB
  101 LVDA.Nghiên cứu cơ chế quản lý bế tắc trong UNIX (báo cáo+Code) - Nguyễn Thái Kiên.zip 1.78 MB
  102 LVDA.Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Trên Mạng Không Dây - Lê Văn Vinh, 143 Trang.pdf 5.86 MB
  103 LVDA.QoS over MPLS for Hutech Network - Nguyễn Đức Quang.pdf 1.25 MB
  104 LVDA.quản Lý Bảo Mật Trong Hđh Unix (báo Cáo+slide) - Trần Tấn Minh Đạo.zip 1.71 MB
  105 LVDA.Quản lý bộ nhớ trong Unix-Linux (Báo cáo+Code) - Trần Tuấn Anh.zip 9.28 MB
  106 LVDA.quản Lý Bộ Nhớ Trong Windows 2000 (báo Cáo+code) - Chu Đức Anh.zip 8.85 MB
  107 LVDA.quản Lý Tiến Trình Trong Unix (báo Cáo+code) - Tạ Viết Cường.zip 0.09 MB
  108 LVDA.Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux - Ngô Văn Chấn, 92 Trang.doc 3.22 MB
  109 LVDA.Xây Dựng Hệ Thống Mạng Ubuntu - Gv. Lưu Thành Trà, 102 Trang.pdf 11.61 MB
  110 LVTS.Đặc Tả Kiểm Chứng Thiết Kế Của Hệ Thống Tương Tranh - Hoàng Phương Thức, 55 Trang.pdf 1.28 MB
  111 Lý Thuyết Mật Mã Và An Toàn Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đình Diệu, 188 Trang.pdf 142.47 MB
  112 Mã Hóa Và Ứng Dụng (NXB Hồ Chí Minh 2005) - Dương Anh Đức, 289 Trang.pdf 2.05 MB
  113 Mạng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ (NXB Thống Kê 2001) - VN Guide, 511 Trang.pdf 198.98 MB
  114 Mạng Máy Tính (NXB Giáo Dục 2005) - Ngạc Văn An, 263 Trang.pdf 91.37 MB
  115 Mạng Máy Tính (NXB Giáo Dục 2008) - Ngạc Văn An, 262 Trang.pdf 213.70 MB
  116 Mạng Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Hồ Đắc Phương, 388 Trang.pdf 219.08 MB
  117 Mạng Máy Tính (NXB Đại Học Sư Phạm 2005) - Nguyễn Vũ Quốc Hưng, 235 Trang.pdf 63.58 MB
  118 Mạng Máy Tính - Lê Ngọc Tú.zip 12.60 MB
  119 Mạng Truyền Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Vương Đạo Vy, 229 Trang.pdf 155.04 MB
  120 Mạng Truyền Thông Công Nghiệp (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Hoàng Minh Sơn, 271 Trang.pdf 8.36 MB
  121 Nhập Môn Hệ Điều Hanh Linux (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Nguyễn Thanh Thủy, 223 Trang.pdf 53.42 MB
  122 Nhập Môn Hệ Điều Hành Linux (NXB Hồ Chí Minh 2001) - Trịnh Ngọc Minh, 38 Trang.pdf 0.52 MB
  123 Nhập Môn Phân Tích Thông Tin Có Bảo Mật (NXB Thông Tin 2010) - Hồ Văn Canh, 326 Trang.pdf 24.67 MB

  124 Nhập Môn Phân Tích Thông Tin Có Bảo Mật (NXB Thông Tin 2013) - Hồ Văn Canh, 326 Trang.pdf 24.67 MB
  125 Quản Trị Hệ Thống Linux (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Nguyễn Thanh Thủy & Lê Quân, 264 Trang.pdf 9.18 MB
  126 Quản Trị Hệ Thống Linux 2 (NXB Hà Nội 2006) - Lê Hùng Dũng, 151 Trang.pdf 1.30 MB
  127 Quản Trị Hệ Điều Hành Linux - Nhiều Tác Giả, 113 Trang.pdf 1.46 MB
  128 Quản Trị Mạng Linux - TT Nhất Nghệ, 200 Trang.pdf 42.84 MB
  129 Quản Trị Mạng Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đỗ Trung Tuấn, 261 Trang.pdf 144.81 MB
  130 Quản Trị Mạng Và Các Thiết Bị Mạng - Phạm Tuấn Thanh, 317 Trang.pdf 6.72 MB
  131 Quản Trị Mạng Với Windows Server 2003 - Hoàng Văn Thủy, 157 Trang.pdf 3.51 MB
  132 Quản Trị Mạng Windows Server 2008 - Nguyễn Hồng Minh, 161 Trang.pdf 6.51 MB
  133 Silde.Mạng Máy Tính - Ngô Hồng Sơn, 610 Trang.zip 11.21 MB
  134 Silde.Quảng Trị Mạng Windows 2000 Nâng Cao - Nguyễn Văn Tấn.pdf 2.35 MB
  135 Slide.An Ninh Mạng - Ts. Nguyễn Đại Thọ, 204 Trang.pdf 1.20 MB
  136 Slide.An Toàn Mạng Máy Tính - Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang, 109 Trang.pdf 2.78 MB
  137 Slide.Bài giảng Hệ điều hành - Nguyễn Duy Nhất.ppt 5.36 MB
  138 Slide.Bài Giảng Mạng Máy Tính - Ths. Trần Bá Nhiệm, 238 Trang.ppt 6.67 MB
  139 Slide.Giáo Trình An Toàn Thông Tin - Ths.Nguyễn Công Nhật.zip 1.13 MB
  140 Slide.hệ Điều Hành - Phạm Tuấn Sơn.zip 4.27 MB 141 Slide.Hệ Điều Hành - Ths.Nguyễn Thị Ngọc Vinh.zip 1.79 MB
  142 Slide.Hệ Điều Hành Linux - Lê Đình Long.zip 1.48 MB
  143 Slide.hệ Điều Hành Linux - Ngô Duy Hòa.PDF 5.20 MB

  144 Slide.Khái Quát Về Mạng & Truyền Thông - Ths.Bùi Quang Trường, 67 Trang.ppt 4.23 MB
  145 Slide.Kiến Trúc Máy Tính Và Truyền Thông Trong Công Nghiệp - Ths. Đinh Thị Thái Mai, 121 Trang.pdf 1.31 MB
  146 Slide.Lịch Sử Phát Triển Hệ Thống Mạng - Nhiều Tác Giả, 118 Trang.ppt 7.48 MB
  147 Slide.Mô Hình OSI & Các Giao Thức Tầng - Bùi Quang Trường, 94 Trang.ppt 2.58 MB
  148 Slide.Mô Hình TCPIP - Bùi Quang Trường, 121 Trang.ppt 3.94 MB
  149 Slide.mạng Máy Tính - Ths.mai Văn Cường.zip 2.22 MB
  150 Slide.mạng Máy Tính - Trương Thị Mỹ Trang.zip 8.73 MB
  151 Slide.Mạng Thế Hệ Mới - Nguyễn Tiến Ban, 192 Trang.pdf 8.13 MB
  152 Slide.Mạng Truyền Thông Công Nghiệp - Ths. Nguyễn Kim Ánh, 158 Trang.pdf 2.57 MB
  153 Slide.Mạng Truyền Tài Quang - Nhiều Tác Giả, 137 Trang.ppt 6.52 MB
  154 Slide.Mạng và Các Công Nghệ Truy Nhập - Dương Thị Anh Tú, 172 Trang.pdf 4.75 MB
  155 Slide.Nguyên Lý Hệ Điều Hành - Ths. Nguyễn Đức Thuần, 215 Trang.pdf 1.16 MB
  156 Slide.Quản Trị Mạng Linux - Athena, 312 Trang.pdf 4.25 MB
  157 SPKT.Giáo Trình Mạng Doanh Nghiệp (NXB Hưng Yên 2008) - Vũ Khánh Quý, 149 Trang.pdf 2.34 MB
  158 THCN.Giáo Trình Cài Đặt Và Điều Hành Mạng Máy Tính (NXB Giáo Dục 2005) - Ts. Nguyễn Vũ Sơn, 138 Trang.pdf 14.85 MB

  159 THCN.Giáo Trình Hệ Điều Hành (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Thanh Bình, 138 Trang.pdf 26.40 MB
  160 THCN.Giáo Trình Nguyên Lý Hệ Điều Hành (NXB Hà Nội 2005) - Đặng Vũ Tùng, 165 Trang.pdf 17.50 MB
  161 THCN.Giáo Trình Thực Hành Mạng LAN (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Thanh Bình, 127 Trang.pdf 78.19 MB
  162 Thiết Kế & Các Giải Pháp Cho Mạng Không Dây (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Ks. Nguyễn Nam Thuận, 411 Trang.pdf 117.55 MB
  163 TTTH.Chương Trình KTV Ngành Mạng & Phần Cứng Phần 4- Chứng Chỉ Quản Trị Mạng Linux, 271 Trang.pdf 3.56 MB
  164 Tài Liệu Cisco CCNA - Hồ Đắc Biên & Trần Văn Hưng, 298 Trang.pdf 11.14 MB
  165 Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành CCNA - Nhiều Tác Giả, 177 Trang.pdf 13.58 MB
  166 Tài Liệu Môn Học Mạng Máy Tính - Điện Lực Miền Bắc, 124 Trang.pdf 3.21 MB
  167 Tài Liệu Mật Mã Hóa - Nguyễn Hoàng Cương.zip 0.71 MB
  168 Tài Liệu Nghiên Cứu Hoạt Động IDS-IPS - Nhiều Tác Giả, 66 Trang.pdf 1.00 MB
  169 Tự Học Sử Dụng Linux - Phan Vĩnh Thịnh, 212 Trang.pdf 1.98 MB
  170 Unix Hệ Điều Hành & Một Số Vấn Đề Quản Trị Mạng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Lê Tuấn, 719 Trang.pdf 48.15 MB
  171 Xây Dựng Và Quản Trị Hệ Thống Mạng Máy Tính Doanh Nghiệp - Nhất Nghệ, 252 Trang.pdf 19.27 MB
  172 ĐHBK.Bài Giảng Hệ Điều Hành (NXB Hà Nội 2001) - Lê Tiến Dũng, 96 Trang.pdf 0.60 MB
  173 ĐHCT.Giáo Trình Hệ Điều Hành (NXB Cần Thơ 2004) - Nguyễn Phú Trường, 237 Trang.pdf 5.55 MB
  174 ĐHCT.Giáo Trình Mạng Máy Tính (NXB Cần Thơ 2005) - Ngô Bá Hùng, 170 Trang.pdf 10.71 MB
  175 ĐHCT.Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng (NXB Cần Thơ 2005) - Ngô Bá Hùng, 105 Trang.pdf 2.43 MB
  176 ĐHCT.Đề Cương Thực Hành Mạng Máy Tính (NXB Cần Thơ 2004) - Ngô Bá Hùng, 26 Trang.pdf 0.81 MB
  177 ĐHHH.Bài Giảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở (NXB Hải Phòng 2010) - Ngô Quốc Vinh, 93 Trang.pdf 0.84 MB
  178 ĐHHH.Bài Giảng Thiết Kế Và Quản Trị Mạng (NXB Hải Phòng 2010) - Nguyễn Cảnh Toàn, 104 Trang.pdf 1.94 MB
  179 ĐHHH.Giáo Trình An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin (NXB Hải Phòng 2008) - Nguyễn Hữu Tuân, 148 Trang.pdf 2.49 MB
  180 ĐHHP.Bảo Mật Mạng Không Dây (NXB Hải Phòng 2009) - Vũ Đức Thắng, 110 Trang.pdf 2.08 MB
  181 ĐHHY.Giáo Trình Mạng Doanh Nghiệp (NXB Hưng Yên 2008) - Vũ Khánh Quý, 149 Trang.pdf 2.34 MB
  182 ĐHNT.Bài Giảng An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin (NXB Nha Trang 2008) - Trần Minh Văn, 184 Trang.pdf 3.97 MB
  183 ĐHQG.Giáo Trình Hệ Điều Hành Unix-Linux (NXB Hà Nội 2004) - Hà Quang Thụy, 214 Trang.pdf 1.55 MB
  184 ĐHQG.Giáo Trình Mạng Máy Tính (NXB Hà Nội 2000) - Nguyễn Long Chính, 121 Trang.doc 2.61 MB
  185 ĐHQG.Nhập Môn Hệ Điều Hành Linux (NXB Hồ Chí Minh 2001) - Trịnh Ngọc Minh, 38 Trang.pdf 0.44 MB
  186 ĐHTL.Kiến Trúc Unix & Linux (NXB Hà Nội 2006) - Nhiều Tác Giả, 214 Trang.pdf 1.72 MB
  187 ĐHTN.Bài Giảng Hệ Điều Hành Unix_Linux (NXB Thái Nguyên 2009) - Nhiều Tác Giả, 242 Trang.pdf 4.11 MB
  188 ĐHTN.Bài Giảng Môn Công Nghệ Và Thiết Bị Mạng - Nhiều Tác Giả, 72 Trang.pdf 1.61 MB
  189 ĐHTN.Bài Giảng Môn Học Lập Trình Mạng - Lê Anh Tú, 115 Trang.pdf 2.54 MB
  190 ĐHTN.Bài Giảng Môn Kỹ Thuật Truyền Tin - Nhiều Tác Giả, 93 Trang.pdf 1.29 MB
  191 ĐHTN.Giáo Trình Giảng Dạy Mạng Máy Tính - Khoa Học Tự Nhiên, 685 Trang.pdf 14.65 MB
  192 ĐHTN.Giáo Trình Kỹ Thuật Thông Tin Công Nghiệp (NXB Thái Nguyên 2007) - Đỗ Văn Toàn, 184 Trang.pdf 4.05 MB
  193 ĐHUE.Giáo Trình Lý Thuyết Hệ Điều Hành (NXB Huế 2004) - Nguyễn Kim Tuấn, 248 Trang.doc 10.56 MB
  194 ĐHĐN.Giáo Trình Môn Học Mạng Máy Tính (NXB Đà Nẵng 2004) - Nguyễn Tấn Khôi, 182 Trang.pdf 1.41 MB
  195 ĐHĐN.Lý Thuyết Chung Về Mạng Truyền Thông Trong Công Nghiệp - Nguyễn Kim Ánh, 97 Trang.pdf 2.58 MB
  196 ĐTKH.Khai Thác Tiềm Năng Mạng Phục Vụ Công Tác Thông Tin Khoa Học - Nguyễn Thị Thái Hà, 104 Trang.pdf 3.20 MB
  197 ĐTTX.Hệ Điều Hành - Trần Hạnh Nhi.rar 13.91 MB 198 ĐTTX.Mạng Máy Tính - Nguyễn Bình Dương.rar 15.22 MB
  Lần sửa cuối bởi quocbkneoiso; 03-01-2015 lúc 12:49 AM

 4. #3
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  488

  Mặc định Re: tổng hợp kho sách tài liệu tham khảo cho sv CNTT

  bổ sung 1 số ebook cho người lập trình bao gồm C, C#, C++, Java, Game, Web ... 1 chút về Web, Photoshop, CSDL và những khái niệm cơ bản cho người lập trình
  https://www.fshare.vn/file/TWGC63784T

 5. Tớ cảm ơn quocbkneoiso đã chia sẻ.


+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube