Java Certification Exams là ứng dụng tốt nhất giup bạn học và vượt qua các kỳ thi thông qua các bài trắc nghiệm. Ứng dụng rất hữu ích giúp bạn vượt qua các kỳ thi lấy chứng chỉ của Oracle về Java như SCJA, SCJP, OCPJP, SCJD, SCWCD, SCBCD, SCDJSW, SCMAD, SCEA. Ngoài ra ứng dụng giúp bạn cải thiện rất nhiều trong mảng kiến thức về Java. Đặc biệt, ứng dụng cho phép người dùng có thể tự import dữ liệu của mình vào và sử dụng trên ứng dụng..

Ứng dụng hỗ trợ ba chế độ giúp bạn học và thi:
- Chế độ thực hành (Practice Mode): Chế độ này giúp bạn làm từng câu trắc nghiệm một, sau khi hoàn thành mỗi câu, ứng dụng hiển thông tin kết quả như: bạn làm đúng hay sai, câu nào mới là đáp án đúng, vì sao đáp án đó lại đúng. Đặc biệt trong chế độ này, ứng dụng tự động lưu lại trạng thái để sử dụng cho lần sau.
- Chế độ thi (Testing Mode): Chế độ này giúp bạn thực hiện các bài trắc nghiệm. Đầu tiên, bạn phải chọn số câu hỏi và thời gian hoàn thành. Sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm, hệ thống sẽ hiển thị thông tin điểm và đáp án. Đặc biệt, ứng dụng tự động lưu lại kết quả của các lần trắc nghiệm phục vụ cho việc thông kê cũng như đánh giá sự tiến bộ của bạn.
- Chế độ tìm kiếm (Search Mode): Giúp bạn tìm nhanh đến một câu hỏi và xem đáp án. Bạn có thể sử dụng tính năng này để kiểm tra nhanh kiến thức của các ứng viên trong các buổi phỏng vấn.


Dữ liệu ứng dụng khá phong phú và được cập nhật liên tục.

Bạn có thể xem chi tiết và tải ứng dụng từ Google Play tại địa chỉ: https://play.google.com/store/apps/d...fications.java

Một số giao diện của ứng dụng:
Chúc các bạn học tốt và thành công trong kỳ thi lấy chứng chỉ Java!