Bên mình đang có các dự án về mini-game, app cho mobile và cần các bạn cộng tác làm developer (outsource) với các yêu cầu như sau:

- Có khả năng lập trình iOS, Android tốt, đã có sản phẩm trên các appstore
- Tôn trọng cam kết và deadline
- Máu lửa, làm hết sức chơi hết mình
- Tinh thần đồng đội tốt, hướng tới hợp tác lâu dài


QUYỀN LỢI:
- Quyền lợi tài chính sẽ tuỳ theo từng dự án cụ thể, vì mỗi game, mỗi app khác nhau nhưng sẽ xứng đáng với chất lượng công việc. Làm tốt hưởng nhiều.
- Số lượng dự án khá nhiều, đều và lâu dài nên các bạn có thể liên hệ bọn mình bất cứ khi nào cũng ok.


LIÊN HỆ:
Các bạn vui lòng gửi các thông tin giới thiệu bản thân và portfolio/các sản phẩm đã làm tại đây và tới omgame.vn@gmail.com
Sau khi nhận được bên mình sẽ trao đổi với các bạn ở từng dự án cụ thể.
Cám ơn các bạn!