Tổng hợp đồ án Viễn thông tham khảo
Link download
Nghiêncứu, đánh giá và mô hình hóa lưu lượng trong trung tâm dữ liệu dựa trên kết quả phân tích lưu lượng thu thập từ trung tâm dữ liệu Viettel
Tối ưu hóa năng lượng trong trung tâm dữ liệu sử dụng công nghệ Openflow
Thiết kế hệ thống hiển thị video trên bảng LED đa sắc hỗ trợ Flash USB, thẻ nhớ SD và giao tiếp Ethernet
Nghiên cứu kỹ thuật nén ảnh theo phương pháp phân mảnh ( Fractal Image Coding )
Phương pháp đa cực nhanh trong tính toán trường điện từ
Nghiên cứu đặc tính kênh truyền và đánh giá ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống thông tin dưới nước
Thiết kế hệ thống IP camera hỗ trợ chuẩn MJPEG trên nền FPGA ứng dụng trong giám sát và điều khiển từ xa