Bạn nào khá IT, giúp mình tìm link download bộ Time Line Therapy này với. Nếu có torrent thì tốt nhất. Hồi xưa mình có đủ nhưng bị mất laptop nên giờ phải download lại. Mình xin cảm ơn và hậu tạ.
http://www.tenbce.com/tutorial/8496-...e-therapy.html

Mình có link filepost nhưng download ở đó lâu quá:
http://filepost.com/files/12e72b8e/MPTLT.part01.rar
http://filepost.com/files/m3651986/MPTLT.part02.rar
http://filepost.com/files/27c85b5b/MPTLT.part03.rar
http://filepost.com/files/a642mba1/MPTLT.part04.rar
http://filepost.com/files/f116be96/MPTLT.part05.rar
http://filepost.com/files/b6925m7d/MPTLT.part06.rar
http://filepost.com/files/a8ab6a41/MPTLT.part07.rar
http://filepost.com/files/5m49935c/MPTLT.part08.rar
http://filepost.com/files/m2ma9674/MPTLT.part09.rar
http://filepost.com/files/2af971c8/MPTLT.part10.rar
http://filepost.com/files/e3e52e13/MPTLT.part11.rar
http://filepost.com/files/1fdc7ac8/MPTLT.part12.rar
http://filepost.com/files/b314dm11/MPTLT.part13.rar
http://filepost.com/files/c2662567/MPTLT.part14.rar
http://filepost.com/files/effc7e52/MPTLT.part15.rar

PASSWORD: alchemy