anh chị nào có quyển Hướng dẫn thiết kế các quá trình và thiết bị chuyển khối của bộ môn Máy-hoá chất cho em mượn photo được không ạ?