Áp dụng cho Opera 7 trở lên. Ví dụ dưới đây thêm một mục cho phép sử dụng Flashget để download link trên Opera. Bạn có thể tùy biến theo ý thích...

Bước 1: Xác định thư mục cài đặt Opera ví dụ C:\Program Files\Opera (sẽ viết tắt đường dẫn này là %opera%)

Bước 2: Sao chép file %opera%\defaults\standard_menu.ini
vào thư mục %opera%\profile\menu (nếu bạn chọn cách cài đặt chung user profile), hoặc C:\Documents and Settings\(Tên user)\Application Data\Opera\Opera\profile\menu

Bước 3: Mở file đã sao chép bằng một chương trình text editor nào đó như NotePad chẳng hạn, đổi tên cho Extension này bằng cách tìm đến [info] , đổi Name=Opera Standard bằng Name=Opera Standard with FlashGet extension.
Tiếp theo tìm đến [Link Popup Menu] và [Image Link Popup Menu], thêm vào dưới hai dòng kia cùng một đoạn text như sau:
Mã:
Item, "Download using FlashGet" = Execute program, "C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe","%l"
Với "Download using FlashGet" là tên của menu item, muốn thay bằng gì thì điền vô, có thể thay đường dẫn "C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe" bằng chương trình của bạn, chú ý có chữ L viết thường sau dấu % ở cuối cho biết tham số là link tại vị trí con trỏ chuột.

Lưu lại file này

Bước 4: Mở Opera, chọn Tools > Preferences, chọn tab Advanced, chọn mục Toolbar (Tôi dùng bản Opera8, cái này có thể khác tùy phiên bản Opera của bạn, nhưng nói chung có liên quan đến Toolbar trong Preferences ), trong mục Menu Setup, chọn Opera Standard with FlashGet extension và nhấn OK.


Thế là xong rồi, giờ thử nhấn chuột phải lên một cái link xem nào...

Nguồn: www.acidstout.tk