Em sinh viên K59
Em muốn hỏi nếu không đi thí nghiệm Lý lần 2 thì chỉ cần đăng ký lại là được ạ? Nghỉ nhiều lần vậy có sao không? (tức là trừ điểm hay không cho làm bài đấy ý)
Em cảm ơn trước!!!!!!!!!