BÌNH TRỊ THIÊN KHÓI LỬA

http://honque.com/Video/2TheKy/09Bin...a_QuangTho.wmv


Một sáng tác hào hùng của NHẠC SỸ NGUYỄN VĂN THƯƠNG với sự thể hiện của NSND QUANG THỌ. Nhạc phẩm BÌNH TRỊ THIÊN KHÓI LỬA