LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU

http://honque.com/Video/2TheKy/06LaD..._ThuPhuong.wmv

Các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức một sáng tác nữa của NHẠC SỸ ĐOÀN CHUẨN qua giọng hát THU PHƯƠNG. Vâng, bài hát LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU