GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM

http://honque.com/Video/2TheKy/05Gui...am_NgocBao.wmv

Nhạc phẩm GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM được sáng tác bởi NHẠC SỸ ĐOÀN CHUẨN. Các bạn đang nghe TÀI TỬ NGỌC BẢO thể hiện nhạc phẩm này.