Mình đang tìm freelancer làm 1 file quản lý học viên và thẻ học viên (dùng Excel, Macro & VBA). Nội dung gồm:
1. Nhập/cập nhật thông tin học viên
2. Nhập/cập nhật thông tin thẻ học viên (1 học viên có nhiều thẻ)
3. Cập nhật thẻ đã hết hạn
4. Tìm kiếm học viên & thẻ học viên
5. In thẻ học viên.


Mình đã có form thiết kế sẵn, hiện chỉ cần lập trình. Bạn nào quan tâm liên hệ nhé!
iohk12a3@outlook.com / 0985 282 915

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.