Các bác chỉ giúp em 2 câu đầu thui .mai e thi rùi.e cảm ơn nhiều lắm
https://www.dropbox.com/s/kouf3bmlgf5mk6e/%C4%91%E1%BB%81%20c%C6%A1.rar?dl=0