Hồi học cấp 3 tớ thích 1 bạn trong lớp nhưng không kịp ngỏ lời. Bạn ấy thi bách khoa và đỗ vào khoa điện. Mình biết là chuyện xưa chẳng thể nối lại nhưng vẫn muốn nói với bạn đôi lời, nếu bạn đọc được thì cm nha.
Đôi chút đặc điểm: bạn ấy cao khoảng 1m7 (giờ chắc hơn tý xíu), da trắng, đeo kính gọng mảnh màu trắng, giọng trầm ...