Cách tham dự vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần chụp ảnh bo mạch chủ ROG thuộc series Z97 hay X99 với mẫu Rampage V Extreme cùng mẫu sticker dán tên mình trên khu vực CPU rồi upload hình lên là xong. Cực kỳ đơn giản đúng không? Hãy xem thử mẫu ví dụ dưới đây từ trang chủ ROG:


Cách đăng ảnh vui lòng click vào nguồn dưới đây. Do ASUS không nói rõ thời gian kết thúc vì thế hãy nhanh chân lên trước khi chương trình dừng lại.

Nguồn: rog.asus.com