lưng chừng mùa thu tới
lưng chừng lá vàng rơi
lưng chừng em với tôi
tình yêu hay tình bạn.